7ος χρόνος, ημέρα 2099η
Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Ελινόιλ: Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και ανάπτυξη του δικτύου ο στρατηγικός σχεδιασμός

Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και ανάπτυξη του δικτύου ο στρατηγικός σχεδιασμός
Facebook ELINOIL S.A.

Σημαντικές επενδύσεις με νέα προϊόντα στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου δρομολογεί η Ελινόλ, με τη συμφωνία με τη ΔΕΗ να εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της. Την ίδια στιγμή προβλέπεται η ενίσχυση του δικτύου της με στόχο την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος.

Βασικός στρατηγικός στόχος της εισηγμένης είναι η ενδυνάμωση της θέσης της τόσο στην αγορά των συμβατικών καυσίμων, ενώ συγχρόνως προχωρά με γρήγορους ρυθμούς τον ενεργειακό μετασχηματισμό της.

Η Ελινόιλ έχει θέσει ως στόχο της τον μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο ενεργειακό όμιλο, ενδυναμώνοντας τη θέση της στις αγορές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της Blue Fuel, της νέας εταιρείας που δημιουργήθηκε για την είσοδο του ομίλου στην αγορά του LNG και CNG και την είσοδο στην ηλεκτροκίνηση, μέσω του δικτύου πρατηρίων, η οποία θα ολοκληρωθεί την επόμενη τριετία.

Η εισηγμένη σε πρώτη φάση στοχεύει στη διεύρυνση του δικτύου με ένα μικρό αριθμό νέων ενεργειακών σταθμών που θα καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή.

Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε και με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης η ΔΕΗ και η Ελινόιλ προχώρησαν πρόσφατα στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MοU).

Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη πρόκειται να διερευνήσουν τα σημεία του δικτύου πρατηρίων της Ελινόιλ πανελλαδικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στάθμευση και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, δεσμεύονται για την από κοινού προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτροκίνησης και δηλώνουν αμοιβαία πρόθεση για περαιτέρω συνέργειες που μπορεί να προκύψουν από τη μεταξύ τους συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ θα αναλάβει να τοποθετήσει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε αντίστοιχα πρατήρια του δικτύου της εισηγμένης, τμηματικά και ανά επιμέρους φάσεις.

Σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις της διοίκησης της εισηγμένης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, εκτιμά πως φέτος είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας και της σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα. Στην αγορά των καυσίμων μετά από ένα δύσκολο πρώτο τρίμηνο που παρατηρήθηκε πτώση 17%, αναμένεται μια σταδιακή βελτίωση.

Η ανάκαμψη της ζήτησης εκτιμάται πως θα επέλθει από τον Ιούλιο και ύστερα, ενώ πολύ σημαντικός παράγοντας για την εισηγμένη είναι η πορεία του τουρισμού. Ο λόγος είναι πως η Eλινόιλ διαθέτει ισχυρή παρουσία στο ναυτιλιακό καύσιμο και εκτεταμένο δίκτυο σε νησιωτικές περιοχές.

Η εισηγμένη διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα, ενώ παρακολουθεί τα κεφάλαιά της με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η διατήρηση του συντελεστή μόχλευσης μεταξύ 40% - 65% καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων οδηγούν και σε μεγάλες διαφοροποιήσεις στο συνολικό δανεισμό.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2020 διαμορφώθηκε σε  1.459,67 εκατ. ευρώ έναντι 1.950,16 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση 25%.

Τα  μικτά κέρδη του ομίλου για το 2020 ανήλθαν σε 51,05 εκατ. ευρώ  έναντι 49,9 εκατ. ευρώ το 2019 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ το 2019.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν στα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ του 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ.