Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, 18:23

-A +A

Επαγρύπνηση συνιστά το Γραφείο Προϋπολογισμού για «τυχόν αποκλίσεις»

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, 18:23
Επαγρύπνηση συνιστά το Γραφείο Προϋπολογισμού για «τυχόν αποκλίσεις»
-A +A

Συμβατό με την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου είναι το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2020, ωστόσο υπάρχουν αβεβαιότητες για τις οποίες το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή συνιστά επαγρύπνηση «προκειμένου να διορθωθούν πιθανές αποκλίσεις».

Σύμφωνα με τη Γνώμη την οποία κατέθεσε το Γραφείο Προϋπολογισμού για το προσχέδιο της κυβέρνησης, «η ορθή του εκτέλεση εξαρτάται από οικονομικές συμπεριφορές και συνθήκες που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό έξω από τον άμεσο έλεγχο των δημοσιονομικών αρχών».

Παράλληλα σημειώνει πως υπάρχουν ορισμένες αβεβαιότητες που σχετίζονται με τα περιθώρια εξοικονομήσεων των λειτουργικών δαπανών, την αποτελεσματικότητα των κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ύψος του ρυθμού μεγέθυνσης.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού αναφέρει πως το προσχέδιο προϋπολογισμού 2020 είναι το πρώτο της νέας κυβέρνησης και αποτυπώνει τις προθέσεις δημοσιονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει για το επόμενο έτος. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι:

- Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,8% στηρίζεται μεν στα μέτρα επεκτατικής πολιτικής που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, αλλά δεν φαίνεται να λαμβάνει υπ'' όψιν τον αντίκτυπο από τα μέτρα περιοριστικής πολιτικής. Κυρίως, όμως, όπως τονίζει το Γραφείο, η πρόβλεψη αυτή είναι διπλάσια από εκείνη για την Eυρωζώνη (1,4%) και μεγαλύτερη απ'' ό,τι προβλέπουν για την Ελλάδα οι διεθνείς οργανισμοί.

- Επίσης, αναφέρει πως οι ελαφρύνσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το 2020 έχουν ένα βέβαιο κόστος (635 εκατ. από μείωση της φορολογίας νομικών προσώπων, 281 εκατ. από μείωση φορολογίας φυσικών προσώπων και 123 εκατ. από μείωση ασφαλιστικών εισφορών). Δεν είναι εξίσου βέβαιες όμως οι εξοικονομήσεις από άλλα μέτρα, με τα οποία η κυβέρνηση στηρίζει τον στόχο για τα πλεονάσματα. 

- Το Γραφείο τονίζει επίσης ότι «η μείωση της οροφής λειτουργικών δαπανών φαίνεται κυρίως στην κατηγορία των αγορών αγαθών και υπηρεσιών του κρατικού προϋπολογισμού που εμφανίζεται μειωμένη κατά 400 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019». Σύμφωνα με το προσχέδιο, «έχει οριστεί ειδικό αποθεματικό στην κατηγορία των δαπανών υπό κατανομή που θα καλύψει τυχόν αποκλίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, αφού αποτελεί μέρος του τακτικού αποθεματικού, δεν αντισταθμίζεται ο δημοσιονομικός κίνδυνος. Πλέον του παραπάνω μέτρου – που εμφανώς προϋποθέτει εξοικονομήσεις από την πλευρά των Υπουργείων -παρουσιάζονται επιπλέον εξοικονομήσεις συνολικού ύψους 337 εκατ. ευρώ από την επισκόπηση δαπανών και εσόδων και τη βελτίωση αποτελεσματικότητας των φορέων γενικής κυβέρνησης».

- Επιπλέον, το Γραφείο Προϋπολογισμού επεκτείνεται και σε προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο από διεθνείς επιδράσεις και γεωστρατηγικές εντάσεις, που δεν έχουν ακόμα προσμετρηθεί από διεθνείς οργανισμούς.

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα