8ος χρόνος, ημέρα 2477η
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

Ενίσχυση εξαγωγών και επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από την ΤΙΤΑΝ

Ενίσχυση εξαγωγών και επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από την ΤΙΤΑΝ

«Πράσινες» επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ενίσχυση των εξαγωγών σχεδιάζει η διοίκηση της ΤΙΤΑΝ για το τρέχον έτος σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal Markets.

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ, η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η στροφή στην «πράσινη» μετάβαση και ενέργεια αποτελούν το «hot trend» της βιομηχανίας διεθνώς σήμερα. Η βιομηχανία δείχνει να ακολουθεί αυτές τις νέες τάσεις προωθώντας επενδύσεις κεφαλαίου έντασης σε νέες λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, που εκτός από την προστασία συμβάλλουν και στις οικονομίες κλίμακος.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε πρόσφατα το επενδυτικό της πρόγραμμα άνω των 25 εκατ. ευρώ στη μονάδα του Καμαρίου Βοιωτίας, με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% και τη συμβολή στη διαχείριση των απορριμμάτων. Με αυτό τον τρόπο το εργοστάσιο στο Καμάρι θα αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά του για απορρόφηση εναλλακτικών καυσίμων, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά. Με την επένδυση αυτή η συνολική ετήσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα ανέρχεται σε 450.000 τόνους. Αυτά τα καύσιμα μετά από επεξεργασία μπορούν να έρθουν και από Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ενώ ένα επιπλέον όφελος της επένδυσης στο εργοστάσιο Καμαρίου είναι και η δυνατότητα συμβολής του σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής.

Πρόκειται για μία μεμονωμένη επένδυση ή εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό της εισηγμένης; Πηγές της εταιρείας εξηγούν στο Liberal Markets πως «η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διοίκηση. Επενδύσεις σε αυτό τον κλάδο θα ανακοινωθούν μέσα στο έτος».

Ο όμιλος ανακοίνωσε τον στόχο του για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 35% έως το 2030, ενώ έθεσε 20 στόχους σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνίας.

Που αλλού στοχεύει η εισηγμένη για το 2021; Οι ίδιες πηγές σημειώνουν στο Liberal Markets πως «οι εξαγωγές αποτελούν δυνατό χαρτί για τον όμιλο. Επομένως, στον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης είναι η αύξησή τους μέσω νέων project και συνεργασιών»

Δύο ακόμη τομείς, την επέκταση των οποίων στοχεύει η εισηγμένη, είναι η διαφοροποίηση του προϊόντικού μείγματος, ώστε να παράγονται πιο φιλικά προϊόντα στο περιβάλλον, καθώς επίσης και η χρήση εναλλακτικών καυσίμων που σταδιακά θα υποκαταστήσουν τα εναλλακτικά καύσιμα.

Πώς έκλεισε το 2020 για τον όμιλο

Η εταιρεία που αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2020 στις 23 Μαρτίου, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκράτησε τον κύκλο εργασιών της στα επίπεδα του 2019, ενώ θετικό οικονομικό μέγεθος αποτελούν τα κέρδη της.

Η ΤΙΤΑΝ επενδύει πλέον στη δική της «πράσινη μετάβαση», στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εργοστασίων της και εντάσσει τη φιλοσοφία της τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και τη χρήση φιλικών στο περιβάλλον τεχνολογιών.