8ος χρόνος, ημέρα 2484η
Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ενισχύσεις €1,6 εκατ. σε ΟΤΑ για τις ζημιές από τις θεομηνίες

Ενισχύσεις €1,6 εκατ. σε ΟΤΑ για τις ζημιές από τις θεομηνίες

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις, ύψους 1.6 εκατ. ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις δομές τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το ποσό αυτό εγκρίθηκε αποκλειστικά για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές των δήμων, λόγω των φυσικών καταστροφών από την κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 210.000 ευρώ στους δήμους Τυρνάβου, Νομού Λαρίσης (ευρώ 60.000) και Αποκορώνου, Νομού Χανίων (ευρώ 150.000), με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Ενισχύσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ακολούθως, σημειώνεται πως εγκρίθηκαν οι παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 1.469.574,00 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και στις δομές τους, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά: