Ενιαία παραμένει η SingualarLogic μετά την εξαγορά

Ενιαία παραμένει η SingualarLogic μετά την εξαγορά

Νέο διοικητικό συμβούλιο ορίσθηκε στην SingularLogic. Παράλληλα η εταιρεία που αποκτήθηκε από τις EpsilonNet και Space Hellas αναμένεται να συνεχίσει την ενιαία λειτουργία της τουλάχιστον μέχρι το ορατό μέλλον. Επίσης οι νέοι μέτοχοι με ανακοίνωσή τους, επιχειρούν να καθησυχάσουν το προσωπικό της εξαγορασθείσας επιχείρησης, αναφέροντας ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ανάπτυξη της επιχείρησης και το καλό των εργαζομένων.

Αναφορικά με το νέο συμβούλιο, αυτό είναι τετραμελές και «μοιράζεται» μεταξύ των δύο βασικών μετόχων της εταιρείας, EpsilonNet και Space Hellas. Ειδικότερα το νέο συμβούλιο απαρτίζουν οι κ. Σπύρος Μανωλόπουλος, πρόεδρος της Space Hellas, ο οποίος ορίσθηκε νέος πρόεδρος στην SingularLogic, η κ. Βασιλική Αναγνώστου, Γενική Διευθύντρια της EpsilonNet, η οποία ανέλαβε τη θέση της αντιπροέδρου της SingularLogic, ο κ. Ιωάννης Μίχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EpsilonNet που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και ο Γιάννης Μερτζάνης, διευθύνων  σύμβουλος της Space Hellas, ο οποίος αναλαμβάνει αν. διευθύνων σύμβουλος στην αποκτηθείσα επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εταιρεία θα παραμείνει ενιαία. Οι δύο βασικοί μέτοχοι, αναλαμβάνουν ο καθένας τον τομέα ευθύνης στον οποίο μπορεί – λόγω της εξειδίκευσής του– να ανταποκριθεί καλύτερα. Η Space Hellas αναλαμβάνει, τον τομέα των έργων του Δημοσίου και των μεγάλων έργων ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζονται με διεθνείς λύσεις λογισμικού και με ειδικά πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από τους μηχανικούς της SingularLogic. Η Epsilon Net αναλαμβάνει τον τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου των αντιπροσώπων – μεταπωλητών.

«Να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι οι δύο εταιρείες Space Hellas και Epsilon Net δεν διαχωρίζουν σε καμία περίπτωση την επιχειρηματική τους στρατηγική, καθώς και οι δύο θα συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν με στόχο τη συνολική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται, οι αγοράστριες εταιρείες προχωρούν άμεσα στην ίδρυση εταιρείας εμπορικού βραχίονα στον κλάδο ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων, με στόχο να εξασφαλίσουν την ενιαία στρατηγική επικοινωνίας και διαχείρισης του δικτύου συνεργατών, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των τελικών πελατών. «Οι αγοράστριες εταιρείες, μέσω της αμοιβαίας συμμετοχής και δέσμευσής τους επιτυγχάνουν, τόσο την ενιαία λειτουργική απόδοση, αλλά ταυτόχρονα και το maximum των συνεργειών των τριών  εταιρειών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.