Εμπλοκή για τα νέα ΑΔΙ

Εμπλοκή για τα νέα ΑΔΙ

(Φωτ.: Αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο liberal.gr σπεύδουν να διατυπώσουν την εκτίμηση ότι οι διευκρινίσεις που ζητούνται δεν αλλοιώνουν τη βασική πρόταση του υπουργείου, ωστόσο εκφράζουν προβληματισμό για τη νέα καθυστέρηση, την οποία δεν διστάζουν να συναρτήσουν με το ενδεχόμενο σκλήρυνσης της στάσης της Κομισιόν σε συλλογικό επίπεδο χώρας. Κάτι που αναμένεται να διαφανεί από το πώς θα εξελιχθεί η αλληλογραφία ΥΠΕΝ και DGComp.)

Της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Και νέα εμπλοκή σημειώνεται στην εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DGComp), αντί της αναμενόμενης έγκρισης της σχετικής πρότασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα νέα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα, με έγγραφό της, πρόσθετη πληροφόρηση που έχει να κάνει με τον συνολικό σχεδιασμό του μηχανισμού, πράγμα που σημαίνει ότι τα ΑΔΙ πηγαίνουν πίσω, για άγνωστο διάστημα.

Ενώ, δηλαδή, αναμενόταν ότι η υπόθεση των ΑΔΙ, τα οποία αφορούν στις μονάδες φυσικού αερίου, τόσο της ΔΕΗ, όσο και των ανεξάρτητων παραγωγών, θα έκλεινε το αργότερο ως τα τέλη Ιανουαρίου, τώρα, ο σχεδιασμός αυτός ανατρέπεται, με ευθύνη της DGComp. Η κίνηση της να επιμένει σε νέες διευκρινίσεις ξάφνιασε το ΥΠΕΝ για δύο λόγους:

  • Πρώτον, γιατί θεωρούσε (το υπουργείο) ότι έχει επέλθει συμφωνία με την Κομισιόν και ότι το μόνον που απέμενε ήταν η τυπική έγκριση της.
  • Δεύτερον, γιατί η DGComp ζητά πληροφορίες που αφορούν στο αρχικό σχέδιο του 2014, δηλαδή φαίνεται ότι επιδιώκει να εξετάσει το όλο θέμα από την αρχή. Επιμένει, με άλλα λόγια, σε θέματα τα οποία θεωρητικά είχαν κλείσει. Ενδεικτικά, η Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ανάμεσα στα ερωτήματα που απευθύνει στο ΥΠΕΝ είναι να δοθούν στατιστικά στοιχεία για τις ωριαίες εντολές κατανομής που δόθηκαν το 2015 για τις μονάδες φυσικού αερίου.

Προβληματισμός

Αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο liberal.gr σπεύδουν να διατυπώσουν την εκτίμηση ότι οι διευκρινίσεις που ζητούνται δεν αλλοιώνουν τη βασική πρόταση του υπουργείου, ωστόσο εκφράζουν προβληματισμό για τη νέα καθυστέρηση, την οποία δεν διστάζουν να συναρτήσουν με το ενδεχόμενο σκλήρυνσης της στάσης της Κομισιόν σε συλλογικό επίπεδο χώρας. Κάτι που αναμένεται να διαφανεί από το πώς θα εξελιχθεί η αλληλογραφία ΥΠΕΝ και DGComp.

Σε κάθε περίπτωση, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να στείλει στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού ως τα τέλη της εβδομάδας όλο το νέο υλικό που ζήτησε, με την προσδοκία ότι αυτή θα είναι και η τελευταία καθυστέρηση. Εάν δεν υπάρξει άλλη εμπλοκή, εκτιμάται ότι τα νέα ΑΔΙ θα μπορέσουν να εφαρμοσθούν ως τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς θα απαιτηθεί και η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Δεν πρέπει προσβλέπουν σε αναδρομικότητα οι παραγωγοί

Οι παραγωγοί, πάντως, φυσικού αερίου δεν θα πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, να προσβλέπουν σε αναδρομικότητα της απόφασης, από την 1/1/2016, δεδομένου του βέτο που έθεσε πέρσι το Φθινόπωρο η Κομισιόν για το ίδιο θέμα, με αποτέλεσμα οι μονάδες φυσικού αερίου να στερηθούν για όλο το 2015 τα ΑΔΙ. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα εισπράξουν ΑΔΙ από την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης, με συνέπεια να χάσουν και δύο μήνες, εάν όλα βέβαια εξελιχθούν ομαλά, και από το 2016.

Να σημειωθεί ότι τα ΑΔΙ θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, το αργότερο ενός έτους, έως ότου εφαρμοσθεί και στη χώρα μας το target model.