7ος χρόνος, ημέρα 2178η
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

ElvalHalcor: Ισχυρή ανάπτυξη με επενδύσεις που εκτοξεύουν την παραγωγή κατά 40%

ElvalHalcor: Ισχυρή ανάπτυξη με επενδύσεις που εκτοξεύουν την παραγωγή κατά 40%

Σε φάση δυναμικής ανάπτυξης έχει περάσει η ElvalHalcor, η οποία είδε στα αποτελέσματα εξαμήνου μέχρι και εννιαπλασιασμό των κερδών της. Το δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα της εισηγμένης έχει ήδη ξεκινήσει και προβλέπει επενδύσεις 47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 35 εκατ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal Markets από τα μέσα έως τα τέλη του 2022 η επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί και θα οδηγήσει σε εκτόξευση της παραγωγικότητας έως 40%.

Η ElvalHalcor έχει παραγγείλει ένα ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων έλασης αλουμινίου και στην ολοκλήρωση της επένδυσης το 2022, η παραγωγική δυναμικότητα θα αυξηθεί σημαντικά. Η σημαντική αυτή επένδυση έρχεται μετά και τη λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες θα λάβουν χώρα και άλλες συμπληρωματικές επενδύσεις, καθώς οι μακροοικονομικές προοπτικές είναι πολύ θετικές και η μεσοπρόθεσμη ζήτηση κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η διοίκηση του ομίλου αναμένει η ζήτηση για τα προϊόντα της να συνεχιστεί και να οδηγήσει σε νέα υψηλά τα οικονομικά της μεγέθη. Την αναπτυξιακή δυναμική του ομίλου δείχνουν τα στοιχεία της οργανικής κερδοφορίας, με τα a-EBIΤDA στο πρώτο εξάμηνο του να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 25,5% στα 85,2 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η οργανική κερδοφορία, κρίνεται σημαντική, καθώς απομονώνει την επίδραση του μετάλλου στην κερδοφορία και απεικονίζει καλύτερα τις λειτουργικές επιδόσεις του ομίλου , ενώ τα EBIT διαμορφώθηκαν σε κέρδη 89 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 21,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, ακολουθώντας την πορεία των αυξημένων όγκων και των τιμών των μετάλλων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 97,9 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, με το αποτέλεσμα στο εξάμηνο του τρέχοντος έτους να έχει προσαυξηθεί κατά 22,2 εκατ. ευρώ από τη διανομή μερίσματος σε είδος των μετοχών της Cenergy Holdings (λόγω της διαφοράς μεταξύ λογιστικής αξίας της συμμετοχής και αξίας αποτίμησης της διανομής), καθώς και τα βελτιωμένα αποτελέσματα των ενοποιούμενων με καθαρή θέση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε σχέση με το β’ εξάμηνο του έτους ο όμιλος αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας. Με «όπλο» το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, την πελατοκενετρική φιλοσοφία, το διεθνή προσανατολισμό και τις σημαντικές επενδύσεις, ο όμιλος αναμένεται να καταγράψει σημαντική ανάπτυξη στο σύνολο της χρήσης και να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.