Ελλάκτωρ: Την καθαίρεση της διοίκησης Μπόμπολα- Κούτρα ζητούν οι Δ. και Α. Καλλιτσάντσης

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, 18:08
-A +A
Ελλάκτωρ: Την καθαίρεση της διοίκησης Μπόμπολα- Κούτρα ζητούν οι Δ. και Α. Καλλιτσάντσης

Του Γιώργου Φιντικάκη

Πρόταση μομφής κατά της σημερινής διοίκησης Μπόμπολα-Κούτρα του ομίλου Ελλάκτωρ, κατέθεσαν οι αδελφοί Καλλιτσάντση, βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, ζητώντας επειγόντως την αλλαγή του διοικητικού της συμβουλίου.

Η σοβούσα από ετών κρίση που έχει οδηγήσει σε διοικητικό αδιέξοδο τον όμιλο, εξελίχθηκε σε οριστική ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές των μετόχων. Σαν αποτέλεσμα, το λόγο για τις από εδώ και πέρα εξελίξεις, θα έχει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα κληθεί να εκλέξει νέα διοίκηση προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και το κύρος της.

Σε ανακοίνωση τους οι Αναστάσιος και Δημήτρης Καλλιτσάντσης, αφού επισημαίνουν ότι έχουν εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές, χαρακτηρίζουν επείγουσα και επιβεβλημένη την αλλαγή στη διοίκηση της Ελλάκτωρ, και κάνουν γνωστό ότι υπέβαλαν σήμερα την παραίτησή τους από τη θέση του προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ. αντίστοιχα. Αφετέρου γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν επισήμως αίτημα για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τους μετόχους της, διαδικασία που θα λάβει χώρα κατά την επικείμενη τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αδελφοί Καλλιτσάντση, και αφού δηλώνουν πεπεισμένοι πως η παρούσα διοίκηση της εταιρείας αντιμετωπίζει άμεσα τον κίνδυνο της περαιτέρω υποχώρησης της θέσης της στην εγχώρια αγορά, απευθύνονται στο σύνολο των μετόχων του ομίλου, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις και ζητώντας από τη Γενική Συνέλευση να λάβει επίσημη θέση.

Συγκεκριμένα προτείνουν μια νέα ομάδα μελών για το Δ.Σ., και συγκεκριμένα τους :

Γεώργιος Προβόπουλος
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
Δημήτριος Καλλιτσάντσης
Ιορδάνης Αϊβάζης
Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
Μιχαήλ Κατούνας
Αλέξιος Κομνηνός
Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
Ελένη Παπακωνσταντίνου

«Πιστεύω ότι έχω εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του Ομίλου εκ των έσω, έκανα αυτό το βήμα μετά από προσεκτική σκέψη, βάζοντας στην άκρη τα προσωπικά οφέλη και συναισθήματα και έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ”, σημειώνει σε δήλωσή του ο Αναστάσιος Καλλιτσάντης.

Και προσθέτει χαρακτηριστικά “παραμένω στο Δ.Σ. ως μέλος, γιατί παραμένω πιστός στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και θέλω να την προστατέψω από ενδεχόμενες αποφάσεις που η πλήρης αποχώρησή μου από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να σηματοδοτούσε. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει δυνατότητες και είμαι σίγουρος ότι με μία διαφορετική διοίκηση μπορεί να τις αξιοποιήσει. Η αλλαγή όμως είναι πλέον επείγουσα και επιβεβλημένη».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

“Πρωτοβουλία για άρση του Διοικητικού αδιεξόδου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., προκειμένου ο Όμιλος να κατορθώσει να προσφέρει εκ νέου μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους του, έλαβαν σήμερα οι κ.κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και Δημήτριος Καλλιτσάντσης.

Αναγνωρίζοντας τις θεμελιώδεις διαφορές με τους άλλους βασικούς μετόχους σχετικά με τη στρατηγική, την οργάνωση και την εταιρική διακυβέρνηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτρης Καλλιτσάντσης, υπέβαλαν σήμερα την παραίτησή τους από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. αντίστοιχα, ενώ κατέθεσαν επισήμως αίτημα για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. από τους μετόχους κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018.

Συγκεκριμένα:

Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., διατηρώντας την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ.


Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., διατηρώντας την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ.

Η ελεγχόμενη από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση εταιρεία με την επωνυμία «PEMANOARO LIMITED», ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και εκπροσωπούσα ποσοστό 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., υπέβαλε αίτημα εγγραφής στην ήδη δημοσιευθείσα, από 07.06.2018 ημερήσια διάταξη της προς συνεδρίαση, με ημερομηνία 29.06.2018, Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, των ακόλουθων τριών πρόσθετων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε..
Εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.
Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ΄άρθρο 44 Ν. 4449/2017.


Οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, όντες πεπεισμένοι πως το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν μπορεί να προωθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά και πως η ΕΛΛΑΚΤΩΡ βρίσκεται αντιμέτωπη με τον άμεσο κίνδυνο της περαιτέρω υποχώρησης της θέσης της στην εγχώρια αγορά, απευθύνονται στο σύνολο των μετόχων του Ομίλου, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις και ζητώντας από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ να λάβει επίσημη θέση επί αυτών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «CHANGE4ELLAKTOR» («Αλλαγή για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ») των κ.κ. Αναστάσιου και Δημήτριου Καλλιτσάντση, προτείνεται η ακόλουθη νέα ομάδα έμπειρων και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητων μελών Δ.Σ., η οποία διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για να επιδράσει ουσιαστικά και θετικά στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όλων των μετόχων της:

Γεώργιος Προβόπουλος
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
Δημήτριος Καλλιτσάντσης
Ιορδάνης Αϊβάζης
Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
Μιχαήλ Κατούνας
Αλέξιος Κομνηνός
Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
Ελένη Παπακωνσταντίνου


Σε σχετική δήλωσή του οι κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης σημειώνει:

«Πιστεύω ότι έχω εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του Ομίλου εκ των έσω. Έκανα αυτό το βήμα μετά από προσεκτική σκέψη, βάζοντας στην άκρη τα προσωπικά οφέλη και συναισθήματα και έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Παραμένω στο Δ.Σ. ως μέλος, γιατί παραμένω πιστός στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και θέλω να την προστατέψω από ενδεχόμενες αποφάσεις που η πλήρης αποχώρησή μου από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να σηματοδοτούσε. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει δυνατότητες και είμαι σίγουρος ότι με μία διαφορετική διοίκηση μπορεί να τις αξιοποιήσει. Η αλλαγή όμως είναι πλέον επείγουσα και επιβεβλημένη».

 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα