7ος χρόνος, ημέρα 2156η
Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

Ελλάκτωρ: Με ποσοστό 25,824% οι Δ. Μπάκος- Ι.Καϋμενάκης και αδελφοί Καλλιτσάντση

Ελλάκτωρ: Με ποσοστό 25,824% οι Δ. Μπάκος- Ι.Καϋμενάκης και αδελφοί Καλλιτσάντση

Με συνολικό ποσοστό 25,5824 επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ (54.815.876 δικαιώματα ψήφου) θα συμμετάσχουν δια αντιπροσώπων στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 120,5 εκατ. ευρώ οι επιχειρηματίες Δ. Μπάκος, Ι. Καϋμενάκης και Αν. Καλλιτσάντσης.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Ελλάκτωρ, οι εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα δικαιώματα ψήφου θα εκπροσωπηθούν στη γενική συνέλευση μέσω σχετικής εξουσιοδότησης από τους Ιάκωβο Βενιέρη, Αλέξανδρο Εξάρχου και Ιωάννη Κατσούδα. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση παύει να ισχύει στις 02.04.2021 μετά το πέρας της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής.

Από τη σχετική ανακοίνωση προκύπτει ότι:

- η εταιρεία Greenhill των Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη ελέγχει 42.980.666 δικαιώματα ψήφου ή το 20,0589% της Ελλάκτωρ.

- η εταιρεία Pemanoaro Limited που ελέγχεται από τους αδελφούς Καλλιτσάντση ελέγχει συνολικά 11.835.210 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 5,5235% της Ελλάκτωρ.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται αναλυτικά οι εταιρείες μέτοχοι των... εταιρειών που ελέγχουν τις μετοχές της Ελλάκτωρ.

Συγκεκριμένα: η Greenhill Investments limited ελέγχεται από την Iceberg Capital Limited, η οποία ελέγχεται μαζί με την Akron Trade and Transport S.A, από κοινού από τους Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα.

Η Pemanoaro Limited, η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, οι οποίοι δρουν συντονισμένα, ελέγχεται μέσω της Falker Investments Limited από:

την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την Devan Holding International Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, και

(ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης