Εκτός διαπραγμάτευσης από Δευτέρα 30/11 έως Πέμπτη 3/12 η Εθνική

Ξεκινάει η διαδικασία για το reverse split των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, με τη διοίκηση του χρηματιστηρίου να ενημερώνει ότι η μετοχή θα μείνει εκτός διαπραγμάτευσης από την προσεχή Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, την προσεχή Δευτέρα θα πάψει η διαπραγμάτευσης των 3.533.149.631 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εθνικής, προκειμένου να αντικατασταθούν από 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 4,50 ευρώ (reverse split).

Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου θα γίνει η καταγραφή των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη, ενώ την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου θα γίνει η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης 0,30 ευρω, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Για τον ίδιο λόγω, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου της Εθνικής Τράπεζας. Πιο αναλυτικά ενέκρινε:

α) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και θα διατεθούν σε τιμή 0,30 ευρώ ανά μετοχή μετά τη συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split) και

β) την εισαγωγή στην Αγορά Αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 14.940.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετόχων της τράπεζας που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών με καταβολή μετρητών ή/και με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με την από 17.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.