Έκθεση για την ψηφιακή υγεία της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας

Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2018, 19:04
-A +A
Έκθεση για την ψηφιακή υγεία της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας

Η Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή Υγεία της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Αειφόρο Ανάπτυξη, της οποίας συμπροεδρεύουν το Ίδρυμα Novartis και η Intel, εξέδωσε μια νέα έκθεση με τίτλο: «Η υπόσχεση της ψηφιακής υγείας: Αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών νοσημάτων για την επιτάχυνση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης στις ΧΧΜΕ».

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η έκθεση περιλαμβάνει πρακτικές συστάσεις και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που βοηθούν τις χώρες να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής υγείας στην καταπολέμηση των μη μεταδοτικών νοσημάτων (NCD).

Η έκθεση κυκλοφορεί παράλληλα με την 73η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα ελέγξει την παγκόσμια πρόοδο όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο των NCD. Τα NCD, όπως η καρδιακή νόσος και η πνευμονοπάθεια, ο καρκίνος και ο διαβήτης, ήταν η αιτία θανάτου για 41 εκατομμύρια το 2016 . Πάνω από το 85% των θανάτων λόγω NCD, λαμβάνουν χώρα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (ΧΧΜΕ).

nov1

Παγκοσμίως, η ψηφιακή τεχνολογία συμβάλλει ήδη στην καλύτερη και ταχύτερη υγειονομική περίθαλψη - μια υγειονομική περίθαλψη που είναι πιο υποστηρικτική και προσβάσιμη για τους ασθενείς, πιο αποτελεσματική για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και πιο αποδοτική οικονομικά για τα συστήματα υγείας. Η έκθεση ορίζει έξι δομικά στοιχεία, που συνοδεύονται από παραδείγματα χωρών, τα οποία βοηθούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συνειδητοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για την ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας τους και την επιτάχυνση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης:

1. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα, να αναπτύξουν και να συντονίσουν τις εθνικές στρατηγικές ψηφιακής υγείας

2. Τα νομικά πλαίσια είναι απαραίτητα για την προστασία των ασθενών, καθιστώντας εφικτή παράλληλα την καινοτομία
3. Οι τυποποιημένες υποδομές επιτρέπουν τη διάδοση των πληροφοριών και τη χρήση τους σε όλη την πορεία των ασθενών με χρόνιες νόσους όπως τα NCD

4. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ ποικίλων λύσεων ψηφιακής υγείας και πηγών δεδομένων είναι απαραίτητη για να είναι δυνατός ο συντονισμός της διαχείρισης των NCD

5. Οι συνεργασίες συνδυάζουν την τεχνογνωσία, τα πλεονεκτήματα και τις ιδέες για την ενίσχυση της κλίμακας και της επίδρασης των επιτυχών λύσεων ψηφιακής υγείας

6. Η διατήρηση της χρηματοδότησης είναι υποχρεωτική για την κλιμάκωση επιτυχών λύσεων ψηφιακής υγείας

nov2

Η δρ. Ann Aerts, Επικεφαλής του Ιδρύματος Novartis και Συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, προτρέπει τις κυβερνήσεις να θεωρήσουν την ψηφιακή υγεία αναγκαιότητα για την επίτευξη της καθολικής υγειονομικής κάλυψης. «Η ψηφιακή υγεία θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος υγείας, όπως είναι οι κλίνες των νοσοκομείων. Την τελευταία δεκαετία, έχουμε διαπιστώσει πώς η απλή και άμεσα διαθέσιμη ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει τα συστήματα υγείας, να επεκτείνει την πρόσβαση σε εκατομμύρια ανθρώπους και να δημιουργήσει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις χρόνιες νόσους όπως τα NCD».

Η Jennifer Esposito, Παγκόσμια Γενική Διευθύντρια του Ομίλου Επιστημών της Υγείας και της Ζωής στην Intel Corporation, προσθέτει: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα υψηλής ταχύτητας δίκτυα 5G μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, να ενισχύσουν τη διακυβέρνηση των συστημάτων υγείας και να βελτιώσουν την παρακολούθηση και την υπευθυνότητα – όλα αυτά τα στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου φορτίου των NCD. Η παρούσα έκθεση ορίζει μια ξεκάθαρη διαδικασία για την υλοποίηση λύσεων ψηφιακής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της τυποποίησης και της διαλειτουργικότητας σε εθνικό επίπεδο».

nov3

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Δευτέρα 27/05/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα