Έκτακτο έλεγχο στα οικονομικά της FF Group ζητά η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, 17:41 - Τελευταία ενημέρωση: 17:44
-A +A
Έκτακτο έλεγχο στα οικονομικά της FF Group ζητά η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Σε σκληρή ανακοίνωση που αλλάζει εκ νέου τα δεδομένα στην υπόθεση του σκανδάλου της Folli Follie προέβη το απόγευμα της Παρασκευής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ζητώντας μέσω δικαστικού αιτήματος έκτακτο έλεγχο στα οικονομικά του ομίλου, ενώ παράλληλα αμφισβητεί ευθέως την αποτελεσματικότητα και φερεγγυότητα της σύμβασης ελέγχου με την EY.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη που κλιμακώνει δραματικά τα έως τώρα δεδομένα, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δείχνει ότι πλέον αμφισβητεί ευθέως τη διοίκηση της Folli Follie, καθώς «δεν έχει προσκομίσει τα στοιχεία που επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμιακά διαθέσιμα».

Παράλληλα, τονίζει πως η σύμβαση με διεθνή ελεγκτική εταιρεία (σ.σ. ΕΥ), δεν συνιστά Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμιά διασφάλιση. Η Ε.Κ. τονίζει πως είχε υποδείξει στην FFG την ανάγκη διενέργειας ελέγχου του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων.

Αναλυτικά, η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έως ως εξής:

Αναφορικά με την εισηγμένη εταιρία Folli Follie AEBTE (FFG) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η FFG:

α. δεν έχει έως σήμερα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των στοιχείων που επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμειακά της διαθέσιμα της περιοχής Ασίας -Ειρηνικού και

β. προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία, διαδικασίες που δεν συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της FFG βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920.

Τέλος, το σημερινό δ.σ. της Ε.Κ. ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «NISSOS HOLDING (CY) LIMITED» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.

Τέλος, η εποπτική αρχή επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 50.000 ευρώ στην εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 1 και 2 (γ) και 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, λόγω μη ορθής και μη έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, κατά τη διαδικασία πώλησης της θυγατρικής της Intracom Telecom.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα