ΕΚΤ: Από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεκτά και τα «πράσινα» ομόλογα 

ΕΚΤ: Από την 1η Ιανουαρίου 2021 δεκτά και τα «πράσινα» ομόλογα 

Διευρύνει από την 1η Ιανουαρίου 2021 το φάσμα των ομολόγων που είναι επιλέξιμα ως ενέχυρα καθώς και για αγορά, με την αποδοχή και ομολόγων που συνδέονται με περιβαλλοντικούς στόχους,  στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ αποφάσισε ότι θα δέχεται ομόλογα με διάρθρωση κουπονιών, η οποία σχετίζεται με τη επιδίωξη ενός ή περισσότερων περιβαλλοντικών στόχων που περιγράφονται στον κανονισμό ταξινόμησης της ΕΕ και/ή με έναν ή περισσότερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ σχετικούς με την κλιματική αλλαγή ή την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.