8ος χρόνος, ημέρα 2398η
Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022

EBRD: Νέα επένδυση 50 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία με Dimand

EBRD: Νέα επένδυση 50 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία με Dimand

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επενδύει επιπλέον 50 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία με την Dimand. Συνολικά η τράπεζα έχει επενδύσει 71,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην κοινοπραξία συμμετέχει με 35% και κατά 65% η Arcela Investments, θυγατρική της Dimand. Στόχος της επένδυσης είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων πράσινων κτηρίων. Γραφεία, έργα μικτής χρήσης και ξενοδοχεία πόλης κατά κύριο λόγο.

Η νέα επένδυση θέτει στο επίκεντρο την προώθηση της πράσινου μετασχηματισμού της αγοράς real estate, με κτήρια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και φιλικά στο περιβάλλον.