8ος χρόνος, ημέρα 2397η
Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

ΕΒΕΑ: Παράταση αιτήσεων για νεοφυείς γυναικείες επιχειρήσεις

ΕΒΕΑ: Παράταση αιτήσεων για νεοφυείς γυναικείες επιχειρήσεις

Έως και την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022, παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νεοφυών γυναικείων επιχειρηματικών ομάδων / επιχειρήσεων, στη Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Ε.Β.Ε.Α.

Το Ε.Β.Ε.Α., η Θ.Ε.Α. και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών – ­Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε., απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση,­ σε καινοτόμες γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες / επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους, στη δομή της “Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α.”, του “Κέντρου Επιχειρηματικότηταs­ – Κωνσταντίνος Μίχαλος” και να ενταχθούν στο πρόγραμμα φιλοξενίας της Θερμοκοιτίδας του Ε.Β.Ε.Α.

Στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης / συμμετοχής:

  • Νεοσύστατες επιχειρήσεις με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50%, στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.
  • Νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Οφέλη

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α., περιλαμβάνουν:

  1. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.
  2. Προώθηση συνεργιών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.­­­­­­
  3. Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.
  4. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
  5. Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  6. Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων μεταξύ των νεοφυών ομάδων, σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η αίτηση υποβολής

Στην ιστοσελίδα ­www.theathensincube.gr­­ υπάρχει η αίτηση υποβολής­­ πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., καθώς και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της, ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο­ e-mail ­[email protected] ­και στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Θ.Ε.Α.:­­­211 1036904, 211 1036935, 211 1036958 από τις 8:00 π.μ. έως και τις 16:00 μ.μ.