8ος χρόνος, ημέρα 2270η
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Dionic: Σε ελεύθερη πτώση με αρνητικά ίδια κεφάλαια και αποκλεισμό από διαγωνισμούς

Dionic: Σε ελεύθερη πτώση με αρνητικά ίδια κεφάλαια και αποκλεισμό από διαγωνισμούς

Επιδείνωση της αρνητικής οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η Dionic φέρνει η πανδημία του κορονοϊού σε συνδυασμό με την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, ενώ τα αρνητικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 61,7 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αδυνατεί να διατηρήσει στη χρήση 2020 σημαντικές συνεργασίες στον κλάδο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα ο αποκλεισμός εταιριών του ομίλου στη συμμετοχή του σε Δημόσιους Διαγωνισμούς λόγω έλλειψης εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, εντείνουν τα προβλήματα για την εταιρεία. Παράλληλα, έχουν παύσει οι εμπορικές συνεργασίες στον κλάδο της τεχνολογίας ως υποδιανομέας γνωστών brands. Η αδυναμία χρηματοδότησης έχει οδηγήσει την εταιρεία στην παύση των εισαγωγών ηλεκτρικών ειδών και εξαγωγών προϊόντων τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το σύνολο δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου στο εννεάμηνο ανέρχεται σε 44,70 εκατ. ευρώ , ενώ αρνητικό είναι και το κεφάλαιο κίνησης κατά 64,87 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, είναι επιτακτική ανάγκη η αναδιάρθρωση του δανεισμού. Για αυτό τον σκοπό γίνονται διαπραγματεύσεις με τραπεζικά ιδρύματα, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ζήτημα παρατηρείται στασιμότητα.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία έχει αποφασίσει τη μείωση του προσωπικού του κλάδου υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικό.