Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, 13:14

-A +A

Δήλωση δέσμευσης της ΤτΕ για τήρηση του κώδικα δεοντολογίας στην αγορά συναλλάγματος

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, 13:14
Δήλωση δέσμευσης της ΤτΕ για τήρηση του κώδικα δεοντολογίας στην αγορά συναλλάγματος
-A +A

Όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) δεσμεύονται να υποστηρίζουν και να προάγουν την τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για την αγορά Συναλλάγματος (ο «Κώδικας»). Σήμερα επτά κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, εξέδωσαν ταυτόχρονα Δηλώσεις Δέσμευσης για την τήρηση του Κώδικα σε συνέχεια αντίστοιχων δηλώσεων από 22 κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ το Νοέμβριο του 2017 και το Φεβρουάριο του 2018.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με την έκδοση αυτών των δηλώσεων, όλες οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκφράζουν τη δέσμευσή τους να τηρούν τις αρχές του Κώδικα όταν ενεργούν ως συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος και να μεριμνούν ώστε οι εσωτερικές πρακτικές και διαδικασίες τους να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Κώδικα.

Μέσω των Δηλώσεων Δέσμευσης υπογραμμίζουν ότι οι αρχές του Κώδικα είναι σημαντικές για την προώθηση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος. Προκειμένου να επιτευχθεί τελικά ο στόχος του Κώδικα, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος να τον τηρούν.

Οι ακόλουθες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ εκδίδουν σήμερα Δηλώσεις Δέσμευσης: Bulgarian National Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije και Narodna banka Slovenska.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα