8ος χρόνος, ημέρα 2397η
Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

Δικαστήρια Πειραιά: Η μάχη Dimand – Ισραηλινών και η σφήνα AVAX

Δικαστήρια Πειραιά: Η μάχη Dimand – Ισραηλινών και η σφήνα AVAX

Μια ακόμη αναβολή πήρε η διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού για το μεγάλο project της στέγασης των δικαστηρίων – δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά λόγω Covid. Το σχέδιο της δημιουργίας των νέων δικαστηρίων του Πειραιά που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετρά τρεις δεκαετίες.

Ωστόσο οι μεγάλες αναπλάσεις που γίνονται στην περιοχή, αλλά και οι επενδύσεις που αναβαθμίζουν την πόλη του Πειραιά, συνηγορούν στο ότι πλέον έφθασε η ώρα να προχωρήσει το όλο project στο οποίο έχει μπει «κόφτης» στα 80 εκατ. ευρώ.

Οι αρχικοί διεκδικητές ήταν τρεις και πρόκειται για τις ΑΒΑΞ, Dimand και την ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία Golden Horizon Athens Investment I.K.E. Από την αρχική διαδικασία, η ΑVAX που συμμετείχε με πρόταση για ακίνητο δίπλα στο Στάδιο Καραϊσκάκη, όπου παλαιότερα στεγαζόταν το εργοστάσιο της ΒΕΛΚΑ, έκτασης 17 στρεμμάτων, αποκλείστηκε εξαρχής με το σκεπτικό της λίγο μεγαλύτερης απόστασης από τα 1.500 μέτρα που προβλέπεται στη διακήρυξη για το προς αγορά κτίριο από το λιμάνι του Πειραιά. Ταυτόχρονα, απορρίφθηκε και η προσφυγή της εταιρείας στο Πρωτοδικείο Πειραιά. Το ζήτημα της τοποθεσίας για τη στέγαση των δικαστηρίων έχει απασχολήσει, στο παρελθόν, και το Συμβούλιο της Επικρατείας, (με την έκδοση της υπ’ αριθ. 1113/2015 απόφασης), για έτερο κτίριο, παλαιών καπναποθηκών, που προοριζόταν για τη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά.

Στη διαδικασία παρέμειναν με προσφορές 79 εκατ. ευρώ οι Ισραηλινοί της Golden Horizon και 78,5 εκατ. ευρώ η Dimand. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από το ΤΑΧΔΙΚ και σκοπός του είναι η αγορά κτιρίου με ανώτατο όριο πληρωτέου τιμήματος στα 80,954 εκατ. ευρώ. Κριτήριο ανάθεσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι η χαμηλότερη τιμή για την απόκτηση του ακινήτου, αφού βεβαίως πληρούνται οι λοιποί όροι της διακήρυξης.

Η διαδικασία που είχε οριστεί για την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και αναβλήθηκε μόλις το Σάββατο 8 Ιανουαρίου χωρίς να οριστεί νέα, αφορά στην διαδικασία ελέγχου των φακέλων των δύο τελικών διεκδικητών, παρουσία μίας πενταμελούς Επιτροπής ώστε να αποφασιστεί αν και κατά πόσο πληρούν τις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές. Στη συνέχεια, προβλέπεται, βάσει του διαγωνισμού η υποβολή βελτιωμένων προσφορών.

Οι δύο διεκδικητές κατέβηκαν στην διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης , η μεν Golden Horizon Athens Investment I.K.E. με το κτίριο του παλαιού εργοστασίου Κεράνη, επί της οδού Αθηνών 39 και η HUB 204 M.A.E. που συνδέεται με την Dimand αφορά σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου Πειραιά, εκεί όπου η εταιρεία έχει προχωρήσει με το μεγάλο project της «πράσινης» αστικής ανάπλασης των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος.

Τι αναφέρουν οι δύο προτάσεις

Ωστόσο οι δύο προτάσεις αν και δεν έχουν ουσιαστική διαφορά στο αρχικό τίμημα , έχουν σημαντικές διαφορές στις δυνατότητες των κτιρίων αλλά και στις τελικές παροχές. Σε μια προσπάθεια καταγραφής των επιμέρους χαρακτηριστικών το ακίνητο του πρώην εργοστασίου της Κεράνης, που «κατεβάζουν» σαν πρόταση οι Ισραηλινοί είναι ένα κτήριο του 1937 με συνολική επιφάνεια 29.000 τ.μ. και προορίζεται για ριζική ανακαίνιση. Συμπεριλαμβάνει δε 80 θέσεις στάθμευσης που προβλέπονται, ενώ από πλευράς απόστασης από μετρό και λιμάνι είναι κοντά στο 1 χιλιόμετρο.

Από την άλλη η πρόταση της Dimand του Δημήτρη Ανδριόπουλου προτείνει σε μισό χιλιόμετρο περίπου από μετρό και λιμάνι προς ανέγερση βιοκλιματικό κτίριο στον Άγιο Διονύσιο με συνολική επιφάνεια, κατά τις πληροφορίες, στα 37.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υπογείων χώρων στάθμευσης με 400 θέσεις.

Και οι δύο προσφορές κινούνται εντός των όρων του διαγωνισμού καθώς όπως αναφέρεται «δεκτές θα γίνουν προσφορές ακινήτων εντός του προβλεπόμενου ανώτατου πληρωτέου τιμήματος, τα οποία περιλαμβάνουν ή πρόκειται να περιλάβουν κτίριο επιφάνειας 30.000 τ.μ. (με απόκλιση επί πλέον ή επί έλαττον έως 5%)». Για το έτοιμο ή υπό κατασκευή κτίριο το ανώτατο όριο κόστους ανέρχεται στα 80,954 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν τα 17,144 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 63,81 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως επίσης προβλέπεται «το ζητούμενο ακίνητο θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να πρόκειται να περιλάβει αυτοτελές κτίριο, κείμενο εντός ενός ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου.

Στο τελικό παραδοτέο κτίριο θα πρέπει να πληρούνται, κατ’ ελάχιστον, οι παρακάτω ιδιότητες (σ.σ. μεταξύ άλλων):

Να βρίσκεται πλησίον γραμμής τραμ ή γραμμής Ο.Α.Σ.Α. ή γραμμής υπόγειου ή υπέργειου σιδηροδρόμου.
ii. Να απέχει από τον κεντρικό λιμένα Πειραιά κατ’ ανώτατο όριο 1.500 μ. και κατά κατώτατο όριο 500 μ.
iii. Να βρίσκεται πλησίον κεντρικής οδικής αρτηρίας με άμεση σύνδεση με τον λιμένα Πειραιά και την πόλη των Αθηνών, καθώς και με άμεση πρόσβαση σε Εθνικές Οδούς.
iv. Να παρέχει ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση σε μεταγωγικά οχήματα εντός εσωτερικού αύλειου χώρου.
v. Να παρέχει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον δύο μεταγωγικών οχημάτων εντός εσωτερικού αύλειου χώρου.
vi. Να διαθέτει τoυς απαιτούμενους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εσωτερικούς χώρους στάθμευσης και τουλάχιστον 2.500 τ.μ.

Χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει η διαδικασία των βελτιωμένων προσφορών θα πρέπει να αναφερθεί ότι η AVAX, έχει προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για την απομάκρυνσή της από τον διαγωνισμό και η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 18 Φεβρουαρίου. Αν μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενδεχομένως το χρονοδιάγραμμα να επεκταθεί για άλλη μια φορά χρονικά. Αν ωστόσο έχει γίνει η διαδικασία μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου.