8ος χρόνος, ημέρα 2273η
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Διαγράφονται από το ταμπλό οι μετοχές της πρώην Creta Farms

Διαγράφονται από το ταμπλό οι μετοχές της πρώην Creta Farms

Σε οριστική διαγραφή από τα συστήματα διαπραγμάτευσης της μετοχής της πρώην Creta Farms (Αλλαντοβιομηχανία, Κρεατοβιομηχανία και Χοιροτροφική Ρεθύμνου (ISIN: GRS371113002) προχωρά το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2.6.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου περί διαγραφής, τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και από τη επικοινωνία με την εταιρεία δεν προέκυψε προοπτική επαναδιαπραγμάτευσης. Ως ημερομηνία αφαίρεσης των μετοχών της εταιρίας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021