7ος χρόνος, ημέρα 2061η
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Διαφωνίες από ΣΕΒ για το εργασιακό νομοσχέδιο

Διαφωνίες από ΣΕΒ για το εργασιακό νομοσχέδιο
Φωτογραφία αρχείου

Διατάξεις που κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, αλλά και πολλά προβληματικά σημεία που χαρακτηρίζονται από ασάφειες, έχουν νομικά και ερμηνευτικά προβλήματα και προκαλούν πρόσθετο διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις, περιλαμβάνει το εργασιακό νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον ΣΕΒ.

Σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΕΒ εστιάζει τις διαφωνίες του σε θέματα που αφορούν  την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το πλαίσιο της τηλεργασίας και τις αλλαγές για τις απολύσεις οι οποίες – κατά τον Σύνδεσμο – «θα  δημιουργήσουν σοβαρά δικονομικά προβλήματα».

Όπως αναφέρεται το νομοσχέδιο περιέχει θετικά εκσυγχρονιστικά στοιχεία όπως η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 (για τη βία και παρενόχληση στους χώρους εργασίας), την Οδηγία 2019/1158 της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και φροντιστές, ωστόσο σημειώνει ότι κάποια σημεία είναι προβληματικά, όπως : 

- Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, που είναι ένα μέτρο που νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2011, ενώ μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια ελέγχου της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, απαιτεί πολλές επιμέρους διευκρινήσεις και προσδιορισμό λεπτομερειών σχετικά με την ορθολογική εφαρμογή της, καθώς και την απαλλαγή των επιχειρήσεων  από το γραφειοκρατικό και διοικητικό βάρος που προκαλεί το υφιστάμενο  πλαίσιο του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με τρόπο πάντα που διασφαλίζει τον εργαζόμενο.

-Η πρόταση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές πρακτικές, τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων και τα σύγχρονα οργανωτικά μοντέλα, αλλά και τις ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων, αφού οι επιχειρήσεις δεν έχουν καν τη δυνατότητα να προτείνουν στους εργαζόμενους τους διευθέτηση του χρόνου εργασίας τους, κατά τρόπο που και οι δύο πλευρές να μπορούν να επωφεληθούν από τα ευεργετικά αποτελέσματα μίας τέτοιας ρύθμισης.

-Το προτεινόμενο πλαίσιο για την τηλεργασία απέχει από τις ευρωπαϊκές πρακτικές, την πρόσφατη συμφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση της εργασίας και δυσχεραίνει  τον ψηφιακό μετασχηματισμό  της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι επιχειρήσεις στερούνται το δικαίωμα της εφαρμογής συστήματος τηλεργασίας βάσει των επιχειρησιακών και οργανωτικών αλλαγών τους, με όρους προφανώς ευελιξίας και συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού χρόνου των εργαζομένων τους.

-Εισάγονται ριζικές αλλαγές στο δίκαιο της καταγγελίας της αορίστου χρόνου σύμβασης εργασίας, οι οποίες θα  δημιουργήσουν σοβαρά δικονομικά προβλήματα.