Δεν υπογράφει η βιομηχανία συμβάσεις προμήθειας με τη ΔΕΗ

Δεν υπογράφει η βιομηχανία συμβάσεις προμήθειας με τη ΔΕΗ

Της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

«Στον αέρα» θα βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ με τη βιομηχανία, για τα νέα βιομηχανικά τιμολόγια, όσο δεν εφαρμόζεται στην πράξη η διακοψιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του liberal.gr, καμία βιομηχανία δεν προτίθεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης προμήθειας με τη ΔΕΗ, εάν δεν λάβει «σάρκα και οστά» η διακοψιμότητα, από την οποία προσδοκά να έχει μείωση του ενεργειακού κόστους της. Συν τοις άλλοις, η βιομηχανία θέτει τώρα επιτακτικά και το σταθερό αίτημα της, το μέτρο της διακοψιμότητας να πλαισιωθεί από τη μείωση του Ειδικoύ Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διακοψιμότητα μπορεί να δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στις 30 Δεκεμβρίου 2015, ωστόσο πηγές της βιομηχανίας εκτιμούν ότι θα μεσολαβήσει χρόνος τουλάχιστον δύο μηνών έως ότου ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την εφαρμογή του μέτρου (Μητρώο, συμβάσεις, κλπ), καθώς και το μηχανισμό για τις μηνιαίες δημοπρασίες υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου. «Εκτός κι αν υπάρξει παρέμβαση, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες από τον ΑΔΜΗΕ», λέει πηγή που μίλησε στο liberal.gr.

Το «όλα ή τίποτα» η λύση για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, τα νέα βιομηχανικά τιμολόγια που ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, με τις εκπτώσεις όγκου και φορτίου, θα έχουν ισχύ από 1/1/2016 και διάρκεια δύο ετών. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται και οι προηγούμενες εκπτώσεις του 20%. Συνεπώς, όσο δεν υπογράφονται νέες συμβάσεις, η βιομηχανία θα επιβαρύνεται με το ίδιο ποσοστό για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα καταναλώνει.

Κύκλοι της βιομηχανίας θωρούν ότι τα νέα βιομηχανικά τιμολόγια, σε συνδυασμό με τη διακοψιμότητα, τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και την απαλλαγή από τον ΕΦΚ, μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη λύση για τον κλάδο, την ανάπτυξη και τις προοπτικές του. Χωρίς, όμως, το συνδυασμό τους, υποστηρίζεται ότι δεν διαγράφεται μέλλον για τη διατήρηση του βιομηχανικού ιστού της χώρας. Από τη διακοψιμότητα η βιομηχανία προσδοκά μείωση κατά 5 ευρώ/MWh, από τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (εάν εφαρμοσθεί) άλλα 2 ευρώ/MWh και από την απαλλαγή του ΕΦΚ κατανάλωσης επιπλέον 2,5 ευρώ/MWh.

Τα επιπλέον αιτήματα που προβάλλει η βιομηχανία υποστηρίζει ότι βασίζονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014, και ειδικά το άρθρο 189, για την κρατική επιδότηση επιλέξιμων βιομηχανικών κλάδων, λόγω της επιβάρυνσης από την κλιματική αλλαγή. Αυτοί οι κλάδοι, σύμφωνα με τις Οδηγίες αυτές, αποκτούν το δικαίωμα να πληρώνουν τουλάχιστον το 15% της μέσης τιμής του ΕΤΜΕΑΡ. Με αυτό το σκεπτικό, η βιομηχανία ζητά να αναληφθούν πρωτοβουλίες από τους θεσμικούς φορείς της αγοράς, ώστε να καθοριστούν οι βιομηχανίες που υπάγονται στη ρύθμιση, για να επωφεληθούν κι αυτές, όπως γίνεται στην Ευρώπη, από όσα έχει θεσμοθετήσει η ίδια η Ε.Ε.