ΦΠΑ: Δεν πλήρωσαν τον Μάιο χιλιάδες επιχειρήσεις που περίμεναν έκπτωση 25%

Δεν πλήρωσαν τον Μάιο χιλιάδες επιχειρήσεις που περίμεναν έκπτωση 25%

Το μέτρο της αναστολής καταβολής των φορολογικών τους υποχρεώσεων έκαναν χρήση για τον μήνα Μάιο  χιλιάδες επιχειρήσεις (που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ) και οι οποίες ήταν υπόχρεες σε ΦΠΑ καθώς διαπίστωσαν ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι αυτόματοι συμψηφισμοί έτσι ώστε να πληρώσουν μειωμένο φόρο προστιθέμενης αξίας κατά 25%.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία όσες πληττόμενες επιχειρήσεις είχαν πληρώσει τους προηγούμενες μήνες τον οφειλόμενο ΦΠΑ εμπρόθεσμα μέχρι τις 30 Απριλίου θα τύγχαναν έκπτωσης 25% για υποχρεώσεις που έληγαν από την 1η Μαΐου και μετά. Σημειώνεται ότι η μόνη υποχρέωση που είχαν οι μεγάλες επιχειρήσεις στο τέλος του Μάιο ήταν ο ΦΠΑ όπου και περίμεναν να δουν μειωμένο το φόρο κατά 25%. 

Το γεγονός ότι η φορολογική διοίκηση δεν προχώρησε σε αυτεπάγγελτους συμψηφισμούς οδήγησε τις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των ευνοϊκών μέτρων που τους παρέχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τις οφειλές τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μεγάλα λογιστικά αναφέρουν ότι οι πελάτες τους- επιχειρήσεις περίμεναν τον συμψηφισμένο ΦΠΑ κάτι το οποίο δεν είδαν με αποτέλεσμα να αναστείλουν τις πληρωμές τους προκειμένου να διατηρήσουν την ρευστότητα τους. 

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιδράσει ιδιαίτερα αρνητικά στα έσοδα του Μαίου και όπως έχουν δηλώσει οι αρμόδιοι υπουργοί αναμένεται πολύ μεγαλύτερη μείωση από αυτή του Απρίλιου. Υπενθυμίζεται ότι τα φορολογικά έσοδα περιορίστηκαν κατά 17% τον περασμένο Απρίλιο σε σχέση με τον στόχο που είχε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. 

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ο συμψηφισμός πραγματοποιείται είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφορία είτε με αυτεπάγγελτο συμψηφισμό (χωρίς να ζητηθεί από τον υπόχρεο) από τις αρμόδιες εφορίες με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020. Κι αυτό, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές.

Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, τότε μειώνεται αναλόγως και το ποσό του συμψηφισμού. Για παράδειγμα, με την αρχική δήλωση το χρεωστικό ποσό φόρου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και χορηγείται το ευεργέτημα του συμψηφισμού για το ποσό των 250 ευρώ.

Στην περίπτωση που υποβληθεί τροποποιητική δήλωση και μειωθεί το χρεωστικό ποσό στα 800 ευρώ, τότε το ευεργέτημα του συμψηφισμού περιορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ (το 25% των 800 ευρώ) και εκπίπτει του ευεργετήματος του συμψηφισμού η διαφορά των 50 ευρώ. 

Παραδείγματα

• Εστω φορολογούμενος με απλογραφικά βιβλία (ατομική επιχείρηση) που εξοφλεί στις 15/4/2020 ποσό ΦΠΑ 2.000 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του α΄ τριμήνου του 2020. Λόγω της καταβολής, τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 500 ευρώ για συμψηφισμό. Ο φορολογούμενος κατά τον χρόνο αυτό (15/4/2020) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝΦΙΑ έτους 2019 ύψους 1.000 ευρώ. Η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να συμψηφίσει ούτε ο φορολογούμενος μπορεί να αιτηθεί συμψηφισμό του ποσού των 500 ευρώ του ευεργετήματος με το ποσό των 1.000 ευρώ από ΕΝΦΙΑ. Και αυτό, διότι πρόκειται για οφειλή που έληξε πριν από την 1η Μαΐου 2020.

• Εστω φορολογούμενος με διπλογραφικά βιβλία (ομόρρυθμη εταιρεία) που εξοφλεί στις 30/4/2020 ποσό 4.000 ευρώ και κατά τον ίδιο χρόνο εξοφλεί και το ποσό φόρου της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 (εφόσον απαιτείται). Ως εκ τούτου τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 1.000 ευρώ για συμψηφισμό. Η εταιρεία υποβάλλει στις 30/6/2020 τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και κατά τον χρόνο της βεβαίωσης του φόρου δεν έχει υποβάλει αίτηση συμψηφισμού του ευεργετήματος με συγκεκριμένες οφειλές. Συνεπώς, το ποσό των 1.000 ευρώ δύναται να συμψηφιστεί αυτεπαγγέλτως (χωρίς αίτηση) από τη φορολογική διοίκηση με τη βεβαιωθείσα οφειλή από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
Την έκπτωση δικαιούνται:

1. Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, υπό την προϋπόθεση ότι εξόφλησαν στις 30 Απριλίου το σύνολο του ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου.

2. Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υπό την προϋπόθεση ότι εξόφλησαν έως τις 30 Απριλίου το σύνολο του ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Μαρτίου.

Διαβάστε ακόμα: 

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τον συμψηφισμό του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και α' τριμήνου