ΔΕΗ: Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ

ΔΕΗ: Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ

Τη δεύτερη, 20ετούς διάρκειας, δανειακή σύμβαση, ύψους 100 εκατ. ευρώ, υπέγραψε σήμερα η ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους 255 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.