7ος χρόνος, ημέρα 2183η
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΗ: Νέο ομολογιακό δάνειο 300 εκατ. ευρώ με ρήτρα μείωσης ρύπων

ΔΕΗ: Νέο ομολογιακό δάνειο 300 εκατ. ευρώ με ρήτρα μείωσης ρύπων

Την υπογραφή δανειακής σύμβασης για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς της Επιχείρησης και θα έχει διάρκεια 3 έτη (με δυνατότητα παράτασης κατά επιπλέον 2 έτη) ενώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρήτρα μείωσης εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι το Δεκέμβριο του 2022.

Ανάδοχος του δανείου, αρχικός διαχειριστής και αρχικός ομολογιούχος είναι η Alpha Bank, ενώ συμμετέχει και η Eurobank ως διοργανωτής και αρχικός ομολογιούχος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή δανειακής σύμβασης για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (N.4548/2018), ποσού έως €300 εκατ. με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς εξασφαλίσεις, με Ανάδοχο, Αρχικό Διοργανωτή, Διαχειριστή Πληρωμών και Αρχικό Ομολογιούχο την Alpha Bank A.E. Στο Δάνειο συμμετέχει και η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ως Διοργανωτής και Αρχικός Ομολογιούχος.

Το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη.

Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρήτρα μείωσης εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank κ. Γιάννης Εμίρης δήλωσε σχετικά:

«Η Alpha Bank, με στόχο να πρωτοστατήσει στην πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, ανταποκρίνεται δυναμικά και αναλαμβάνει χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη η σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ρήτρα αειφορίας με τη ΔΕΗ Α.Ε., καταδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευση της Alpha Bank να εδραιώσει μία εταιρική κουλτούρα βιωσιμότητας».