ΓΔ: 902,04 2,14 (0,24 %)

Τζίρος: 72,38 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1991η
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

ΓΔ: 902,04 2,14 (0,24 %)

Τζίρος: 72,38 εκατ. €   RT

DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες γυρίζουν σελίδα

DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες γυρίζουν σελίδα

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, τη μεταβλητότητα στις αγορές και λειτουργικές προκλήσεις, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω μετασχηματισμό, τονίζει σε έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης DBRS.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η έκθεση, οι τέσσερις τράπεζες μείωσαν αθροιστικά το απόθεμα των NPEs τους κατά 50% σε ετήσια βάση στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2020, ενώ ανακοίνωσαν πρόσθετα σχέδια για τη διάθεση «κόκκινων» δανείων περίπου 20 δισ. ευρώ, προκειμένου να επιτύχουν μονοψήφιο δείκτη NPEs εντός των επόμενων 12-18 μηνών και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους.

Παράλληλα, η παράταση του προγράμματος Ηρακλής αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων τους, αναφέρει ο οίκος, επισημαίνοντας ότι η Alpha, η Eurobank και η Πειραιώς έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για τιτλοποιήσεις NPEs ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, 3,3 δισ. ευρώ και 11 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Επιπλέον, οι τράπεζες σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ξεχωριστές μικρότερες πωλήσεις NPEs, με τα ποσά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα να ανέρχονται σε περίπου σε 1,3 δισ. ευρώ για την Alpha και περίπου 1,5 δισ. ευρώ για τις ΕΤΕ και Πειραιώς.

Όπως εκτιμά η DBRS, τα κεφαλαιακά τους επίπεδα είναι σε θέση να απορροφήσουν τις πρόσθετες εκποιήσεις NPEs, καθώς έχουν λάβει μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης και επί του παρόντος διατηρούν σε μεγάλο βαθμό υγιή μαξιλάρια πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, θετικό αντίκτυπο έχει επίσης σύμφωνα με την έκθεση η συνεχής πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης, καθώς κατά την περίοδο Ιουνίου 2019 - Μαρτίου 2021, τρεις από τις τράπεζες έχουν προχωρήσει στην έκδοση πέντε τίτλων Tier 2 συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ (Alpha: δύο εκδόσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ, ΕΤΕ: 400 εκατ. ευρώ, Πειραιώς: 400 εκατ. και 500 εκατ. ευρώ).

Θετικές οι προοπτικές εισροών NPE, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Συνεχίζοντας η έκθεση της DBRS υπογραμμίζει ότι όταν ολοκληρωθούν οι τιτλοποιήσεις των Galaxy (Alpha), Frontier (NBG) και Phoenix/Vega (Πειραιώς), αναμένεται να οδηγήσουν τις τράπεζες σε χαμηλότερα επίπεδα απομείωσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2021, ωστόσο επισημαίνει ότι διατηρούνται ακόμα παράγοντες αβεβαιότητας,

Ειδικότερα, τα δάνεια που παραμένουν ή βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα σε καθεστώς αναστολής πληρωμών εξακολουθούν να δημιουργούν κινδύνους για την κερδοφορία και τους δείκτες ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών.

Οι πρώτες ενδείξεις από τα περίπου 20 δισ. ευρώ εγχώριων δανείων που τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής πληρωμών δείχνουν πάντως ότι ο αντίκτυπος θα είναι ενδεχομένως χαμηλότερος από ό,τι αναμενόταν αρχικά, καθώς μόνο 2,5 δισ. ευρώ θα παραμείνουν υπό καθεστώς αναστολής πληρωμών έως το τέλος του 2020.

Σημαντικό μέρος των πελατών αυτών δε, της τάξης του 40-60%, έχει επανέλθει στην πλήρη αποπληρωμή, ενώ μέτρα στήριξης όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα» φαίνεται να έχουν περιορίσει την εισροή νέων αθετήσεων.

Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες εκτιμούν ότι το ποσοστό αθέτησης των εν λόγω δανείων θα κυμανθεί γύρω στο 10-20% και ο ακαθάριστος οργανικός σχηματισμός NPE θα γίνει θετικός το 2021, με το γεγονός αυτό να ασκεί πιέσεις στα σχέδια μείωσης των NPEs των τραπεζών, επισημαίνει η DBRS.