8ος χρόνος, ημέρα 2277η
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσο φτηνό είναι και πόσο μπορεί να ανέβει

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσο φτηνό είναι και πόσο μπορεί να ανέβει
Shutterstock

Η σχέση του ΑΕΠ μιας χώρας με την κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του δυνητικού περιθωρίου που έχει μια αγορά. Πριν την εξαγωγή συμπερασμάτων θα ήταν χρήσιμες κάποιες επισημάνσεις.

Το γεγονός ότι η αγορά της Αμερικής διαπραγματεύεται σήμερα στο 210% της αξίας του παραγόμενου ΑΕΠ της χώρας και άρα όλα τα χρηματιστήρια θα πρέπει να προσαρμοστούν στους αμερικανικούς δείκτες περιέχει ένα λογικό άλμα: Οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Nasdaq ή στο NYSE δεν απευθύνονται μόνο στην αμερικανική οικονομία αλλά έχουν ένα παγκόσμιο αποτύπωμα δραστηριότητας. Επομένως, όσο πιο εξαγωγικές είναι οι εταιρείες που διαπραγματεύονται σε ένα χρηματιστήριο τόσο μεγαλώνει και η δυνητική αξία των κεφαλαιοποιήσεων σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας.

Πάρτε για παράδειγμα τη «δική μας» Coca Cola Hellenic Bottling. Διαπραγματεύεται σταθερά σε ένα premium αποτίμησης σε σχέση με τις άλλες ελληνικές επιχειρήσεις αφού απευθύνεται σε περισσότερες οικονομίες και ανήκει σε ένα κλάδο όπου οι σχετικές αποτιμήσεις είναι επίσης υψηλές. Αντίθετα, μια επιχείρηση με περιορισμένη εξαγωγική δραστηριότητα έχει θεωρητικά ένα πεπερασμένο σημείο ανάπτυξης. Σε δεύτερο χρόνο μπαίνουν στην εικόνα τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν προοπτική, κλάδους, περιθώρια και κερδοφορία.

Με τις εισηγμένες ελληνικές μετοχές τα πράγματα είναι πιο απλά αφού το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας τους πραγματοποιείται εντός των συνόρων. Κάποια στιγμή στο ένδοξο 1999 η κεφαλαιοποίηση είχε ξεπεράσει το δείκτη του ΑΕΠ φθάνοντας στο 180% ενώ στα δύσκολα του PSI τον Δεκέμβριο του 2012 είχε πέσει ακόμα και κάτω από 10%.

Και οι δύο ακραίες τιμές συνιστούν μια υπερβολή που τότε ίσως να φαίνονταν μια απόλυτα φυσική εξέλιξη λόγω των συνθηκών ρευστότητας και νέων που επικρατούσαν στο προσκήνιο. Πέρα από τις δύο ακρότητες, η ελληνική αγορά ακολούθησε την πορεία της σχέσης του ΑΕΠ με τις ευρωπαϊκές αγορές από κοντά από το 2000 έως το 2008.

Έκτοτε η κατάσταση εκτροχιάστηκε και οι δύο δείκτες που μετρούν κεφαλαιοποιήσεις και ΑΕΠ από το 2009 ακολούθησαν διαφορετικές πορείες. Σήμερα η σχέση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με το ΑΕΠ των χωρών τους βρίσκεται πολύ κοντά στη μονάδα (98,5%) ενώ το ΧΑ ακόμα και μετά τις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου του 2021 (4 δισ. ευρώ) βρίσκεται μόλις στο 38,5%.

Παρόλα αυτά υπάρχει και ο ιστορικός μέσος όρος των 22 ετών σύμφωνα με τον οποίο το ΧΑ με το ΑΕΠ κινούνται σε μια σχέση 48,7%. Με δεδομένο ότι οι εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά ανεβάζουν το ΑΕΠ στα 180 δισ. ευρώ το δυνητικό περιθώριο του Γενικού Δείκτη για να πιάσει το μέσο όρο των 22 ετών είναι οι 1.240 μονάδες, περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η εκτίμηση αυτή είναι δυναμική και μεταβάλλεται ανάλογα με τις εταιρείες που μπαίνουν (και βγαίνουν) στο ΧΑ, τις αυξήσεις κεφαλαίου, την πορεία της οικονομίας κλπ. Και βέβαια αυτό το οποίο δεν μας λέει το σχετικό υπόδειγμα είναι ο χρόνος, να παραμείνει δηλαδή η κεφαλαιοποίηση κάτω από τους ιστορικούς μέσους για κάποια πολλά χρόνια όπως συμβαίνει από το 2009.

Πώς κινείται η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τους ιστορικούς μέσους όρους

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.