7ος χρόνος, ημέρα 2097η
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Β. Ψάλτης: Ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στην Alpha Bank και την ελληνική οικονομία η επιτυχία της ΑΜΚ 

Β. Ψάλτης: Ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στην Alpha Bank και την ελληνική οικονομία η επιτυχία της ΑΜΚ 

Ως επιβεβαίωση της ξεκάθαρης εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, χαρακτήρισε ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας, με το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους που εκφράστηκε υπερκαλύπτοντας την προσφορά.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο κ. Βασίλης Ψάλτης ανάφερε ότι: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, που εκφράστηκε με υπερκάλυψη, επιβεβαιώνουν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Μετόχους μας, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την υποστήριξή τους και, βεβαίως, το Προσωπικό μας για τη συνεχή αφοσίωση που επιδεικνύει στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων».

«Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ τοποθετεί την Alpha Bank σε θέση οδηγού στην εθνική προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων, που θα μετασχηματίσουν την οικονομία. Παράλληλα, μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας και να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Μέτοχοι μας, κατά τα χρόνια της κρίσης», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Ψάλτης.

Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ

Σχετικά με την ΑΜΚ, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική της Alpha Bank A.E. («Alpha Bank»), ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς 800.000.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») και στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, η οποία διήρκησε τρεις ημέρες και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) της Αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank όρισε την τιμή διάθεσης σε Ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Το μεικτό ποσό που θα αντληθεί στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 800.000.000. Η Aύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες της Alpha Bank, επιτρέποντας στην Τράπεζα να αναπτυχθεί δυναμικά και να εκμεταλλευτεί τις ελκυστικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες δημιουργούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η Ιδιωτική Τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη από υφιστάμενους μετόχους, διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (FIG specialists).

Oι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, ενώ μετά την κάλυψη της κατά προτεραιότητας κατανομής, οι νέες μετοχές καλύφθηκαν από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα – οι οποίοι έλαβαν περίπου 77% των μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο – σε σύνολο, άνω του 60% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία καλύφθηκε από περίπου 130 θεσμικά ονόματα.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 Ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.