Αύξηση 7,4% στα EBITDA του ομίλου Πλαστικά Θράκης στο α' τρίμηνο

Αύξηση 7,4% στα EBITDA του ομίλου Πλαστικά Θράκης στο α' τρίμηνο

Αύξηση ύψους 7,4% κατέγραψαν τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του ομίλου Πλαστικά Θράκης στο α'' τρίμηνο του έτους αγγίζοντας τα 8,39 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 7,81 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2018.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, καθοδικά κινήθηκαν τα κέρδη EBIT στο α'' τρίμηνο του 2019 με μείωση 0,3% στα 4,56 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 4,57 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ άνοδο σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών που αυξήθηκε κατά 6,4% στα 83,57 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 78,52 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 2,5% στα 3,06 εκτ. ευρώ σε σχέση με τα 3,14 εκατ. ευρώ πέρυσι όπως και τα κέρδη μετά φόρων που μειώθηκαν κατά 9,4% στα 2,09 εκατ. ευρώ αντίθετα με τα 2,30 εκατ. ευρώ το 2018.

Τέλος, αρνητική τάση εμφάνισαν και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή που υποχώρησαν κατά 9,3% στα 0,0466 ευρώ σε σχέση με τα 0,0514 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.03.2019 ανήλθε σε 139,7 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 88,1 εκ. σε σχέση με 78,3 εκ. στις 31.12.2018.

Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής του IFRS 16 από 01-01-2019 επιβάρυνε τον Τραπεζικό Δανεισμό κατά 2,34 εκ ευρώ.

Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού ανέρχεται σε 9,5%.