8ος χρόνος, ημέρα 2483η
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Αύξηση 15% στις ζημιές του κλάδου ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2021

Αύξηση 15% στις ζημιές του κλάδου ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2021

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2021 (για το 2020 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής:

  • Ενώ υπήρξε μια μικρή αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο, αυξήθηκαν αρκετά (+14,9%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.
  • Μεγαλύτερη όμως ήταν η αύξηση τόσο στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+80,0%) όσο και στο απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+81,4%).