Αυξημένος κατά 17% ο κύκλος εργασιών της Cenergy

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, 10:22
-A +A
Αυξημένος κατά 17% ο κύκλος εργασιών της Cenergy

Αύξηση 17% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της Cenergy Holdings το πρώτο εξάμηνο του 2018, με την λειτουργική κερδοφορία να ενισχύεται κατά 14% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 451 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 358 εκατ. ευρώ). Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στους βελτιωμένους όγκους πωλήσεων και την εκτέλεση αρκετών ενεργειακών έργων κατά τη διάρκεια του 2018.

Συνέπεια των ανωτέρω, καθώς και λόγω του βελτιωμένου μείγματος έργων έναντι του 1ου εξαμήνου του 2017, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA)* ανήλθαν σε 27,9 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 (1ο εξάμηνο 2017:24,5 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (a-EBIT) 16,3 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 13,5 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2017, ενώ οι ζημιές της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ κατά το 1o εξάμηνο του 2017.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε σε 453 εκατ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων υπό εκτέλεση και του προγραμματισμένου επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου της Fulgor. 

Επιχειρησιακά

- Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 εκτελέστηκαν αρκετά σημαντικά ενεργειακά έργα:

• Οι σωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (στο εξής «Σωληνουργεία Κορίνθου») ένωσαν την Ασία με την Ευρώπη μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TANAP.

• Η Σωληνουργεία Κορίνθου άρχισε την παράδοση 125.027 μετρικών τόνων σωλήνων χάλυβα HFW 26” για τον αγωγό Cactus II, συνολικού μήκους περίπου 750 χλμ., για λογαριασμό θυγατρικής της Plains All American Pipeline LP.

• Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. (στο εξής «Ελληνικά Καλώδια») και η θυγατρική της Fulgor Α.Ε. (στο εξής «Fulgor») άρχισαν την εκτέλεση σύμβασης αξίας περίπου 70 εκ. ευρώ με την Dredging International NV, μέλος του Ομίλου DEME, για την προμήθεια συστημάτων υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, τα οποία προορίζονται για τη προγραμματισμένη διασύνδεση υποθαλάσσιων αιολικών πάρκων στο κομμάτι της Βόρειας Θάλασσας που ανήκει στο Βέλγιο με το χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης στην περιοχή Zeebrugge (έργο «MOG»).

• Η Ελληνικά Καλώδια σημείωσε πρόοδο στην εγκατάσταση σημαντικών υποθαλάσσιων καλωδιακών συνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και ολοκλήρωσε την παράδοση καλωδίων για τη διασύνδεση ενός υποθαλάσσιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

- Ανάθεση νέων ενεργειακών έργων:

• Η Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε σύμβαση με την TechnipFMC για την παραγωγή και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish της Energean στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό το έργο θεωρείται μείζονος σημασίας καθώς αποτελεί το πρώτο υποθαλάσσιο έργο μεγάλου βάθους που ανατίθεται στη Σωληνουργεία Κορίνθου».

• Η ένωση των οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. - Fulgor Α.Ε. ανέλαβε ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τη δεύτερη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες αναθέσεις σημαντικών έργων υψηλής τάσης, καθώς ορισμένα έργα αναβλήθηκαν για το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

• Η TenneT ανέθεσε στην Ελληνικά Καλώδια δύο συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τα έργα Hollandse Kust (zuid) Alpha και Beta Sea Cable στη ζώνη αιολικών πάρκων της Ολλανδίας (HKZWFZ) – κοινοπραξία με τη Van Oord. Η αξία των συμβάσεων της Ελληνικά Καλώδια ανέρχεται περίπου σε 105 εκ. ευρώ. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στη Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 140 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός εκ των δύο υποβρύχιων καλωδίων για τη σύνδεση της Κρήτης με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας στην Πελοπόννησο, καθώς και όλων των απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των υποβρύχιων καλωδίων με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από την πλευρά της Πελοποννήσου. O ΑΔΜΗΕ ανέθεσε επίσης στην Ελληνικά Καλώδια σύμβαση αξίας περίπου 41 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των δύο υποβρύχιων καλωδίων με το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της Κρήτης.

Επί του παρόντος, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών της Cenergy Holdings ανέρχεται σε 690 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά νέα έργα που ανατέθηκαν τους τελευταίους μήνες. Εκκρεμούν ακόμα πολλοί άλλοι διαγωνισμοί και η Εταιρία αναμένει την ανάθεση περισσότερων νέων έργων κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2018.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα της εταιρείας. 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο 25/05/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα