7ος χρόνος, ημέρα 2149η
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Αυξημένο κατά 34% το φετινό μέρισμα της Σαράντης

Αυξημένο κατά 34% το φετινό μέρισμα της Σαράντης

Μέρισμα 0,2146614 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ θα διανείμει ο όμιλος Σαράντη από τα κέρδη της χρήσης 2020. Το μέρισμα είναι αυξημένο κατά 34% σε σχέση με τα 11,2 εκατ. ευρώ που διανεμήθηκαν πέρυσι, λόγω της σημαντικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων.

 Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας η άνοδος στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα αντανακλά την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου.  Σημειώνεται ότι η πληρωμή μερίσματος έχει δρομολογηθεί για την 21η Μαΐου 2021.

Παρότι οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία το 2021 παραμένουν αβέβαιες, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη και συνεχίζει να παραμένει προσηλωμένη στους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών του, περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και συνεχή δημιουργία αξίας στους μετόχους του.