Αυξημένα τα κέρδη της Έλτον το 2018

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, 15:35
-A +A

Αυξημένα τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε ενοποιημένη βάση ήταν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Έλτον το 2018. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,49 εκατ. ευρώ από 3,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 4%, ενώ τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,28 εκατ. ευρώ από 2,07 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 58%.

Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ στη χρήση του 2018 ανήλθε σε 132,7 εκατ. ευρώ έναντι 126,9 εκατ. ευρώ το 2017 σημειώνοντας αύξηση 4,56%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 85,68 εκατ. ευρώ από 79,25 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2018, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην Εταιρεία όσο και στον Όμιλο καταγράφοντας ποσοστά 15,79% και 15,58% αντίστοιχα (το 2017 ήταν 16,30% στην Εταιρία και 16,25% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 7,26 εκατ. ευρώ από 6,74 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,72%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 6,01 εκατ. ευρώ από 4,37 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 37,42%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 4,74 εκατ. ευρώ από 3,01 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 57,56%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 5,11 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,32% έναντι των 4,60 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα