8ος χρόνος, ημέρα 2280η
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Attica Bank: Συμμετοχή έως 30 εκατ. ευρώ από την Ellington στην αύξηση κεφαλαίου μετά την κίνηση του ΤΧΣ

Attica Bank: Συμμετοχή έως 30 εκατ. ευρώ από την Ellington στην αύξηση κεφαλαίου μετά την κίνηση του ΤΧΣ

Ξεκινά ξανά η διαδικασία διαπραγμάτευσης του δικαιώματος της Attica Bank από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου στο ΧΑ, καθώς το ΤΧΣ κάνει πίσω για ένα μέρος του μεριδίου του, επιτρέποντας στην Ellington τη δυνατότητα να τοποθετηθεί με ένα ποσό πέριξ των 30 εκατ. ευρώ σε αυτή τη φάση, στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας.

Συνολικά, το σχήμα Ellington και ΤΜΕΔΕ, θα βάλει περί τα 65 εκατ. ευρώ όπως υπολόγιζαν πηγές της αγοράς, καθώς η συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ, με βάση το ποσοστό του που είναι 14,7% στην Τράπεζα έχει δηλώσει ότι θα καλύψει το μερίδιο που του αναλογεί. Σε μία αύξηση 240 εκατ. ευρώ, αυτό υπολογίζεται σε 35,28 εκατ. ευρώ.

Το ΕΦΚΑ με τη σειρά του έχει δηλώσει ότι θα καλύψει το μερίδιο που του αναλογεί στην αύξηση. Κατέχει ποσοστό 10,3% στην Τράπεζα, το οποίο σημαίνει συμμετοχή 24,72 εκατ. ευρώ.

Αυτή την άσκηση, με την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας, έκαναν από το μεσημέρι στις χρηματιστηριακές όταν έκανε την ανακοίνωση η Attica Bank.

Καταρχήν υπολόγισαν ότι το ΤΧΣ με τη μη εξάσκηση περίπου 1,312 εκατ. δικαιωμάτων, θα πρέπει να τοποθετηθεί με 150,7 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της Attica στην παρούσα φάση. Με την ανακοίνωση της Attica, τα παιδιά στις χρηματιστηριακές άρπαξαν τα «κομπιουτεράκια» και στρώθηκαν στη δουλειά.

Αν όλα εξελιχθούν ακριβώς έτσι, οι παλαιοί θεσμικοί μέτοχοι της Attica και το ΤΧΣ θα συμμετέχουν με κεφάλαια 210,7 εκατ. ευρώ «αφήνοντας χώρο» στην Ellington για να τοποθετηθεί με κεφάλαια μέχρι 29,3 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου.

Κατά τα άλλα η ανακοίνωση της Τράπεζας είναι αρκετά κατατοπιστική. Η παράταση της αύξησης δίνει την ευκαιρία στο Ταμείο, να υπαναχωρήσει από την εξάσκηση των 1,312 εκατ. δικαιωμάτων (και να καλύψει αυτό το ποσοστό η Ellington), από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.

Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

09.12.2021 – Έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

17.12.2021 – Τελευταία ημέρα άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης

17.12.2021 – Τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

20.12.2021 – Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών

21.12.2021 – Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

21.12.2021 – Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

22.12.2021 – Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών

22.12.2021 – Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

23. 12.2021 – Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών * Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.