7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Attica: Ανοίγει ο δρόμος για την εξυγίανση της τράπεζας – Με reverse split η ΑΜΚ

Attica: Ανοίγει ο δρόμος για την εξυγίανση της τράπεζας – Με reverse split η ΑΜΚ

Με reverse split θα πραγματοποιηθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της τράπεζας Κωνσταντίνος Μακέδος. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ανέφερε τους όρους της ΑΜΚ, ενώ τόνισε πως «το έτος 2021 είναι σταθμός, με την τράπεζα να γυρίζει σελίδα και να οδηγείται ξανά στην ανάπτυξη».

Ο πρόεδρος της Attica αναφέρθηκε στους όρους που θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ έως 240 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους οποίους  για κάθε 60 παλιές μετοχές θα αντιστοιχεί μία νέα στην τιμή των 18 ευρώ, ενώ στη συνέχεια δρομολογείται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136,83 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,2 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμού αποθεματικού σύμφωνα με το νόμο 4548/2018.

Τέλος, από τους μετόχους δόθηκε η εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα των υφιστάμενων μετόχων στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κ. Μακέδος τόνισε πως με την ΑΜΚ η τράπεζα αναμένεται να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να οδηγηθεί στην αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών της, όπως άλλωστε απαίτησαν οι εποπτικές αρχές.

Τέλος, ο πρόεδρος της Αttica Bank σημείωσε όπως η είσπραξη των 151 εκατ. ευρώ από το δημόσιο, σύμφωνα με το νόμο για την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου, βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα των κεφαλαίων της τράπεζας και οδήγησε «στην πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»