Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, 15:48

-A +A

Απαλλάσσεται κατά το ήμισυ από ποινικές ευθύνης η Διοίκηση της ΑΑΔΕ - Τέλος το αυτόφωρο για τους εφοριακούς

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, 15:48
Απαλλάσσεται κατά το ήμισυ από ποινικές ευθύνης η Διοίκηση της ΑΑΔΕ - Τέλος το αυτόφωρο για τους εφοριακούς
-A +A

Του Αλέξανδρου Διαμάντη

Τη… μισή κατάργηση της ποινικής ευθύνης της Διοίκησης και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Την ίδια ώρα, με την ίδια ρύθμιση καταργείται το αυτόφωρο για τους ελεγκτές της εφορίας. Σε ό,τι αφορά την Διοίκησης της ΑΑΔΕ ο νόμος θα εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

«Ως προς την προβλεπόμενη ποινική ευθύνη, καθίσταται σαφές ότι αυτή στοιχειοθετείται μόνο εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα πράττουν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α'' 170). Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται πλήρης ευθυγράμμιση με το ποινικό δίκαιο, καθώς η ποινική ευθύνη των ως άνω προσώπων ενεργοποιείται με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα», αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία που εισήχθη στο αθλητικό νομοσχέδιο που θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια.

Για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ προβλέπεται δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί σύλληψης του δράστη και αυτόφωρης διαδικασίας σύμφωνα με τα άρθρα 275, 409-413 και 417-424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. «Σκοπείται, έτσι, η προστασία των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. από την υποβολή αβάσιμων και προσχηματικών εγκλήσεων σε βάρος τους και η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους. Αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία μας για την προστασία των δικαστικών επιμελητών (άρθρο 89 παρ. 3 του ν. 2318/1995, Α''126), καθώς και των αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστικών και δασικών υπαλλήλων (άρθρο 19 του ν. 4058/2012, Α''63)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα