Άντεξε το λιμάνι του Πειραιά στην τρικυμία του Covid

Άντεξε το λιμάνι του Πειραιά στην τρικυμία του Covid

Κάθε άλλο παρά απογοητευτικά μπορούν να θεωρηθούν τα δεδομένα του 2020 για το λιμάνι του Πειραιά. Σε μια χρονιά που πρακτικά είχε τέσσερις μήνες οικονομικής αδράνειας για το λιανικό εμπόριο η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων έκλεισε με πτώση μεν αλλά σε πολύ αξιοπρεπή βαθμό μείωσης.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία που είναι δημόσια διαθέσιμα η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων (TEUs) στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ εμφάνισε απώλειες 5,1% για το 2020 παρά την πολύ αξιοπρεπή εικόνα του Δεκεμβρίου ο οποίος είναι ο μόνος μήνας του τετάρτου τριμήνου που εμφάνισε αύξηση στην κίνηση (+3,6% 409,6 χιλιάδες TEUs).

Οι δύο προβλήτες διακίνησαν 4,9 εκατ. TEUs και αν γίνει η αναγωγή για το σύνολο των εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται και από τον προβλήτα Ι τότε τo σύνολο για το 2020 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 5,36 εκατ. TEUs.

Προ πανδημίας ο στόχος είχε τεθεί στα 6,5 εκατ. TEUs, ωστόσο από την στιγμή που ξέσπασε η πανδημία και η οικονομική δραστηριότητα μπήκε σε περιορισμούς ένα τέτοιο νούμερο ήταν μάλλον υπεραισιόδοξο. Σημειώνεται ότι για το σύνολο των λιμανιών που έχει υπό διαχείριση η CosCο το 2020 έκλεισε με μείωση 0,9%.

Στα υπόλοιπα έσοδα του λιμανιού αναμένονται ανάλογες ή και μεγαλύτερες μειώσεις καθώς οι εκτελωνισμοί παρουσίασαν ανάλογη επιβράδυνση με τις πωλήσεις αυτοκινήτων (-30%) ενώ και η τουριστική περίοδος είχε λιγότερα έσοδα από την Κρουαζιέρα (-98%) και τις μετακινήσεις τουριστών στο Σαρωνικό (-35%). Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου πάντως παρατηρείται συγκράτηση των μεγεθών με τον όμιλο να εμφανίζει αντοχές τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο ρευστότητας στον ισολογισμό.

Ο συνολικός Δανεισμός της στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 53,5 εκατ. ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 100,4 εκατ. ευρώ έναντι 106,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2019 λόγω και της πληρωμής του μερίσματος χρήσης κατά το γ’ τρίμηνο. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 99,381 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά 10,8%.Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν sτα 23,5 εκατ. ευρώ έναντι 29,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση κατά 19,2%. Τηρουμένων των συνθηκών η εικόνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητική.

Ο ΟΛΠ άντεξε σε μια χρονιά που η πανδημία μπορούσε άνετα να γυρίσει τα κέρδη σε ζημιές. Το πρόγραμμα επενδύσεων, τα ξενοδοχεία και η αύξηση της δυναμικότητας δημιουργούν αναπτυξιακό προφίλ στην μετοχή.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι σημείο αναφοράς για την πορεία των εργασιών του ομίλου ειδικά σε όσους τομείς εμπλέκονται στενά με τον τουρισμό.

Τα ικανοποιητικά τακτικά μερίσματα στα οποία η διοίκηση είναι συνεπής και η ισχυρή ταμειακή θέση είναι παράγοντες ελκυστικότητας για μακροπρόθεσμους επενδυτές. Στα τρέχοντα επίπεδα διαπραγματεύεται στα 467,5 εκατ. ευρώ.

* Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.