Ανατροπή δεδομένων για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο 

Ανατροπή δεδομένων για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο 

Νέα δεδομένα για την επένδυση ύψους 160 εκατ. ευρώ στο Θριάσιο φέρνει η απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε αξιολογήσει τη σύμβαση παραχώρησης του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η κοινοπραξία Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Προκειμένου να εγκρίνει τη σύμβαση παραχώρησης, η DG Comp ζήτησε το διπλασιασμό του αρχικού τιμήματος ύψους 31 εκατ. ευρώ, σε 62 εκατ. ευρώ και την μείωση του χρόνου παραχώρησης σε 37 από 60 έτη. Ζητά και την αύξηση της προβλεπόμενης ελάχιστης επένδυσης από τα 35 στα 55 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι τα οικονομικά δεδομένα του έργου, που θα μπορούσε να αλλάξει το χάρτη των εγχώριων εμπορευματικών μεταφορών, αλλάζουν άρδην, η κοινοπραξία αξιολογεί προσεκτικά τις κινήσεις της, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Το έργο πάντως, θα πρέπει να προχωρήσει, ειδάλλως το Δημόσιο θα κληθεί να επιστρέψει κοινοτικά κονδύλια ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Το Θριάσιο 2

Ενόσω η τράπουλα ανακατεύεται για το logistics centers στο Θριάσιο, το υποδομών προχωρά τις διαδικασίες για το project του Θριάσιου ΙΙ, δηλαδή του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού και σταθμού διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) που έχει αναπτυχθεί σε έκταση 1.450 στρεμμάτων -παρακείμενη στα 588 στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στο σχήμα Goldair- ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Η τελευταία απόπειρα για την αξιοποίηση του ακινήτου έλαβε χώρα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο διαγωνισμός που είχε διενεργηθεί είχε κηρυχθεί άγονος, καθώς κανένα από τα τρία ενδιαφερόμενα σχήματα δεν κατέθεσε δεσμευτική προσφορά. Πλέον, το υπουργείο Υποδομών δρομολογεί την εκ νέου προκήρυξη του διαγωνισμού που έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της λειτουργίας, της συντήρησης και της εκμετάλλευσης, όπως και την κατασκευή έργων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού   του ΕΣΣΔΙ. Για το σκοπό αυτό έχει θέσει σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους τα σχέδια τευχών διακήρυξης. Και το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να προχωρήσει, για να αποφευχθεί η εκκίνηση διαδικασίας ανάκτησης κοινοτικών πόρων από την Κομισιόν.

Οι προδιαγραφές

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού, η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης της οποίας η εκτιμώμενη αξία τοποθετείται σε 561,7 εκατ. ευρώ θα είναι 30 έτη από τα οποία ενάμιση έτος (18 μήνες) θα αντιστοιχούν στις εργασίες μελέτης και κατασκευής. Προβλέπεται εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα, ύψους κατ’ ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισπράξει ο ΟΣΕ ως κύριος του έργου. Ο Οργανισμός θα εισπράττει και ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα (ΕΕΑ) για όλη την περίοδο της παραχώρησης του οποίου η αξία θα υπολογίζεται ως ποσοστό 60% επί του εκάστοτε ετήσιου μεταβλητού οικονομικού ανταλλάγματος που θα προσδιορίσει κάθε διαγωνιζόμενος στην οικονομική προσφορά του.

Προβλέπεται ακόμη η υλοποίηση δεσμευτικής επένδυσης, της οποίας το ύψος δεν προσδιορίζεται από τα σχέδια των τευχών του διαγωνισμού.

Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα επιτρέπουν  τη βασική λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.  

Τα έργα

Ποιου είδους εργασίες πρόκειται να υλοποιήσει ο παραχωρησιούχος για την ολοκλήρωση του συνόλου του ΕΣΣΔΙ; Ο ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει κτίρια προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), υπηρεσιών, φόρτωσης, εξυπηρέτησης Ε/Κ, προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης φορτίου βαγονιών πρατηρίου υγρών καυσίμων με στέγαστρο, προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης οχημάτων, προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης υγρών φορτίων και πρατηρίου υγρών καυσίμων με στέγαστρο.

Εκτός από τις υποδομές, ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να προχωρήσει στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, ήτοι γερανογεφυρών, οχήματος στοίβασης, ειδικών ελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, περονοφόρων, γεφυροπλάστιγγων φορτηγών, συστήματος logistic κτλ.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα σε δύο φάσεις που περιλαμβάνουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.