7ος χρόνος, ημέρα 2155η
Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021

Αναπτυξιακός νόμος: Tα 12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων και τα κίνητρα

Αναπτυξιακός νόμος: Tα 12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων και τα κίνητρα
Eurokinissi

Κίνητρα με έμφαση τις επιδοτήσεις και τις φοροαπαλλαγές για δώδεκα διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων εισάγει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Καθιερώνονται διαφορετικά κίνητρα αν η επένδυση αφορά στον ενεργειακό μετασχηματισμό και την κυκλική οικονομία, διαφορετικά αν προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την έρευνα και την καινοτομία, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την κοινωνική συνοχή.

Καθιερώνονται επίσης διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης ένταξης μιας επένδυσης για κάθε ένα από αυτά τα 12 καθεστώτα, μαζί με ένα νέο πλέγμα ρυθμίσεων απλοποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιτάχυνσης στην υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Στην πράξη οι παραπάνω κατηγορίες «κουμπώνουν» με τις βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (έκθεση Πισσαρίδη), του Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027, την στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0), καθώς και η προσαρμογή στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας.

Το νομοσχέδιο, του οποίου οι βασικές κατευθύνσεις παρουσιάστηκαν στο υπουργικό, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων, ωστόσο κεντρικός του στόχος είναι η εισαγωγή νέων κατηγοριών στρατηγικών επενδύσεων, όπως οι λεγόμενες «εμβληματικές επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας».

Κίνητρα κεφαλαιακής μορφής

Στο νομοσχέδιο θεσπίζονται κίνητρα κεφαλαιακής μορφής, για επιδοτήσεις που θα συνδυαστούν με φορο-απαλλαγές και υπεραποσβέσεις αν πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις.

Βάσει ενός μείγματος κινήτρων, ο επενδυτής θα μπορεί να αξιοποιεί πόρους και δυνατότητες σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ για να περισταλεί η γραφειοκρατία, το υπουργείο εισάγει «καινοτόμες» ρυθμίσεις που αφορούν τη διαδικασία εγκρίσεων – αδειοδότησης, αλλά και παρακολούθησης της εξέλιξης των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται να παραχωρούνται κάποιες διαδικασίες στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να ανατίθεται σε εταιρείες λογιστών η έγκριση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες θα εποπτεύουν και την πορεία υλοποίησής τους.

Στόχος είναι η υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου να ολοκληρώνεται σε διάστημα 60-70 ημερών, όταν μέχρι τώρα μπορεί και να χρειάζεται ακόμα και δύο χρόνια.