8ος χρόνος, ημέρα 2394η
Κυριακή, 22 Μαΐου 2022

Alpha Trust Ανδρομέδα: Μέρισμα 0,5 ευρώ ανά μετοχή

Alpha Trust Ανδρομέδα: Μέρισμα 0,5 ευρώ ανά μετοχή
Φωτογραφία αρχείου

Διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €802.272, ήτοι €0,50 ανά μετοχή, από τα αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2021 αποφάσισε η ΓΣ της Alpha Trust Ανδρομέδα.

Η μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 7,09% σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος της 27/04/2022, συμπεριλαμβανομένου ποσού €401.136 ευρώ, ήτοι €0,25 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε προσωρινό μέρισμα της χρήσης του έτους 2021 και έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους με τις από 29.07.2021 και 03.11.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 23.05.2022, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την 30.05.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

Επιπλέον η ΓΣ ενέκρινε τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και ενέκρινε νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Τζινιέρη εκλέχθηκε νέο μέλος του ΔΣ ο κ. Βασίλειος Κλέτσας.

Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φαίδων Ταμβακάκης ευχαρίστησε τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη σημαντική συμβολή του στην εξαιρετική πορεία της Εταιρείας από την έναρξή της και καλωσόρισε τον κ. Κλέτσα με την πεποίθηση ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν υπό τη διοίκησή του.

Αμέσως μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο κ. Βασίλειος Κλέτσας δήλωσε:

"Αισθάνομαι τιμή που αναλαμβάνω τη διεύθυνση της μοναδικής πλέον εταιρίας χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια ώστε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. να συνεχίσει να προσφέρει μελλοντικά στους μετόχους της κορυφαίες επιδόσεις. Τα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι σημαντικά, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από τις 24/10/2011 (αλλαγή της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας) έως τις 31/03/2022, το χαρτοφυλάκιο έχει προσφέρει απόδοση 191,20%, ενώ ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Χ.Α. είχε απόδοση 46,08%.

Στην τρέχουσα συγκυρία, το διεθνές και το εγχώριο περιβάλλον χαρακτηρίζονται από πλήθος αβεβαιοτήτων. Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έχει αποδείξει στη μακρόχρονη πορεία της ότι καταφέρνει να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις δύσκολες περιόδους και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που συνήθως οι κρίσεις γεννούν".