7ος χρόνος, ημέρα 2100η
Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021

Alpha Bank: Το στόρι και το μεγάλο στοίχημα 

Alpha Bank: Το στόρι και το μεγάλο στοίχημα 

H Alpha Bank πήρε τη μεγάλη απόφαση και πάει μια και καλή να καθαρίσει τον ισολογισμό της και να ανοίξει το δρόμο σε νέα έσοδα που θα βελτιώσουν την κερδοφορία της.

Το σκεπτικό της χθεσινής παρουσίας είχε ολιστική διάσταση και αφορούσε κάθε γραμμή του ισολογισμού. Στην χρήση του 2024 θα μιλάμε για μια τράπεζα με κέρδη 610 εκατ. ευρώ και Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια κοντά στο 2%. Η κανονικότητα για την Alpha απέχει 800 εκατ. ευρώ. 

Ξεκινώντας από τη γραμμή των εσόδων οι δύο βασικές γραμμές εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν από νέες χορηγήσεις ύψους 8,2 δισ. ευρώ. Τα νέα δάνεια θα συνδυαστούν με τις εισροές από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια ανάκαμψης, θα έχουν μικρότερο ρίσκο και θα «γεννήσουν» και περισσότερες προμήθειες.

Το επιτοκιακό εισόδημα φαίνεται να παραμένει σταθερό στην τριετία 2021 -2024, αυτό οφείλεται ωστόσο στην και απόσχιση των κόκκινων δανείων που θα μπουν στη νέα περίμετρο τιτλοποίησης που έχει πέντε υποκατηγορίες και διαφορετικούς χρόνους υλοποίησης: Cosmos 3,5 δισ. ευρώ (β' εξάμηνο '21), Orbit 1,3 δισ. ευρώ (β' εξάμηνο '21), Sky 2,2 δισ. ευρώ (α' εξάμηνο '22), Solar 0,4 δισ. ευρώ (α' εξάμηνο '22) και άλλα 0,7 δισ. ευρώ (α' εξάμηνο '22).

Αντίθετα, το εισόδημα από προμήθειες αναμένεται να αυξηθεί κατά 100 εκατ. ευρώ στα 500 εκατ. ευρώ ενισχυμένο και από τραπεζοασφαλιστικά έσοδα και έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Στα λειτουργικά έξοδα ο στόχος παραμένει η σχέση εσόδων/εξόδων να πέσει κάτω από το 45%.

Αυτό σημαίνει ότι το 2024 η Alpha θα εμφανίζει επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος 860 εκατ. ευρώ από 1.040 εκατ. ευρώ το 2020. Για το σκοπό αυτό στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου υπάρχει και νέα πρόβλεψη 100 εκατ. ευρώ για εθελούσια έξοδο ενώ η ταχύτητα ψηφιοποίησης των διαδικασιών μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Ακόμα πιο σημαντική – και ίσως και πιο κρίσιμη - είναι η εικόνα των πιστωτικών ζημιών.

Από τις 200 μονάδες βάσης το 2020 η επιβάρυνση πέφτει στις 60 μονάδες βάσης ή για να το πούμε πιο απλά από τα 760 εκατ. ευρώ πιστωτικές ζημιές η Alpha θα εμφανίζει 430 εκατ. ευρώ.

Σε όλους τους παραπάνω δεν έχουν υπολογιστεί τυχόν οφέλη από πωλήσεις και έκτακτα. Τα 600 εκατ. ευρώ καθαρή τελική γραμμή είναι 10% απόδοση ιδίων κεφαλαίων αλλά μόλις 4 φορές η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση.

Η διοίκηση άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο από το 2023 να εξετάσει τη μερισματική της πολιτική, μια υπόσχεση με ισχυρό άκουσμα κυρίως εκτός Ελλάδας. 

Αυτός είναι ο ισολογισμός που η Alpha Bank στοχεύει να δημιουργήσει με τα χρήματα της αύξησης. Οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί, το περιβάλλον ευνοϊκό και η επιτυχία του εγχειρήματος δεν θα αφορά μόνο την Alpha Bank ή τον τραπεζικό κλάδο.

Οι 115.407 μέτοχοι της Alpha Bank αποτελούν τη μεγαλύτερη μετοχική βάση εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο και αυτή η παράμετρος από μόνη της αποτελεί ένα στοίχημα δημιουργίας αξίας που θα διαχυθεί στο σύνολο της χρηματιστηριακής Αγοράς.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.