ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2052η
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

Alpha Bank: Ικανοποίηση από τις συναντήσεις με έλληνες θεσμικούς επενδυτές για το Project Tomorrow

Alpha Bank: Ικανοποίηση από τις συναντήσεις με έλληνες θεσμικούς επενδυτές για το Project Tomorrow

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζει η Alpha Bank την ανταπόκριση της ελληνικής θεσμικής κοινότητας αναφορικά με το νέο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας, γεγονός που όπως επισημαίνει επιβεβαιώθηκε και κατά τη σημερινή διαδικτυακή παρουσίαση για το Project Tomorrow που διοργάνωσε η Alpha Finance.

Ειδικότερα, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, ο Γενικός Διευθυντής - CFO Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και ο Head of IR Δημήτρης Κωστόπουλος παρουσίασαν το Project “Tomorrow” σε περίπου 50 διαχειριστές χαρτοφυλακίου.

Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν όλες τις μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως η Eurobank Asset Management, η Εθνική AM, η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., η Πειραιώς AM, καθώς και από ανεξάρτητες εταιρείες όπως η Alpha Trust , η Triton, η Levant και η Iolcus καθώς και ασφαλιστικές, όπως η Εθνική Ασφαλιστική και η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Όπως ενημέρωσε η τράπεζα, η παρουσίαση επικεντρώθηκε στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ΑΜΚ, καθώς και στα προσδοκώμενα έσοδα από την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα κατά Ευρώ 8 δισ. την περίοδο 2021-2024, εκ των οποίων τα Ευρώ 5 δισ. αναμένεται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του RRF. Τα έσοδα αναμένεται να ενισχύσουν τον Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων της Alpha Bank κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες  με στόχο η συνολική απόδοση RoE να ανέλθει στο 10% το 2024, έναντι προσδοκώμενης απόδοσης ~7% το 2022.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, δοθήκαν πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, εν όψει και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021. Μετά την έγκριση από τους Μετόχους, θα ακολουθήσει η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται πως στην ΑΜΚ θα ικανοποιηθούν κατά προτεραιότητα και σε αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο οι υφιστάμενοι μέτοχοι, ενώ η ημερομηνία καταγραφής (record date) στο μετοχολόγιο αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και κοντά στην ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, περί την 20 Ιουνίου 2021.