ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1988η
Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

Ακρίτας: Πτώση 21,6% στον κύκλο εργασιών το 9μηνο του 2020

Ακρίτας: Πτώση 21,6% στον κύκλο εργασιών το 9μηνο του 2020

Στα 16,82 εκατ. ευρώ υποχώρησε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Ακρίτας το 9μηνο του 2020 έναντι 21,44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, μια πτώση που μεταφράζεται σε ποσοστό 21,6%. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, στο 3ο τρίμηνο καταγράφηκε σταδιακή βελτίωση σε σχέση με την πορεία των πωλήσεων του 1ου εξαμήνου, κάτι που αποδεικνύεται ότι αυτό το διάστημα ο τζίρος υποχώρησε μόλις κατά 3,8%. Συνάμα, τονίζει πως η πτώση των πωλήσεων εξωτερικού λόγω των επιπτώσεων των κατά τόπους lock downs υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική αγορά εμφανίζει μείωση της τάξης του 15,1% για το 9μήνο, ενώ το Γ' τρίμηνο αυξάνεται κατά 2,9% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους.

Παρά τις αντίξοες και πρωτοφανείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο του Lockdown και τη μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρία εστιάζοντας στην διαφοροποίηση του μείγματος πωλήσεων με αύξηση της συμμετοχής προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση του κόστους παραγωγής αλλά και την έγκαιρη αξιοποίηση των μέτρων στήριξης της Ελληνικής κυβέρνησης, πέτυχε για το 9μηνο σημαντική αύξηση του μικτού κέρδους από 301.654 € το 2019 σε 1.143.993 € το 2020.

Ως αποτέλεσμα, τα αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών επενδύσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 448.741 € για την ίδια περίοδο του 2020, έναντι ζημίας 663.022 € πέρσι.

Ο συνολικός δανεισμός της Ακρίτας δεν εμφάνισε αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με την Εξαμηνιαία Περίοδο του 2020. Το μέσο κόστος δανεισμού κυμάνθηκε όπως και τις προηγούμενες περιόδους σε 3,38% ενώ η αποκλιμάκωση που επήλθε κατά την προηγούμενη χρήση με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωσης του δανεισμού συνέβαλε καθοριστικά για την παρούσα σταθερότητα.

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα εναλλακτικά σενάρια, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που υφίστανται, ενώ παράλληλα διατηρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ωστόσο, η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει το σύνολο των λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρίας, σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Οι μέχρι τώρα εξελίξεις στο βαθμό που είναι δυνατό κάτι να προβλεφθεί, δείχνουν ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στην προμήθεια α' υλών από το εξωτερικό, ενώ ο κύκλος εργασιών για το σύνολο της χρήσης δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα επίπεδα της προηγούμενης εκτίμησης, ενώ και η τάση βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας δεν θα επηρεαστεί.

Αναμφίβολα όμως, οι παράγοντες που υφίστανται και σχετίζονται με την πανδημική εξάπλωση του κορονοϊού (COVID-19) και την επίδραση αυτού στην εθνική και παγκόσμια οικονομία, δεν δύναται να ελεγχθούν αποκλειστικά από τη Διοίκηση του εταιρίας. Δεδομένου μάλιστα ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις επιπτώσεις που δύναται να επηρεάσουν την πορεία της στο μέλλον.