ΑΧΑ: Είμαστε δίπλα σας με ασφάλεια από το σπίτι

ΑΧΑ: Είμαστε δίπλα σας με ασφάλεια από το σπίτι

Αντιμετωπίζοντας την πρωτόγνωρη κρίση παγκόσμιας υγείας, με γνώμονα αφενός την προστασία του προσωπικού της και της κοινωνίας, αφετέρου την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση των πελατών της, η ΑΧΑ Ασφαλιστική από την προηγούμενη εβδομάδα λειτουργεί κανονικά με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια από απόσταση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε η AXA συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους ασφαλισμένους της, ενώ αντίστοιχη μέριμνα ελήφθη και για τα γραφεία Πωλήσεων του Αποκλειστικού Δικτύου της. Η ετοιμότητά της απορρέει τόσο από την αποτελεσματική εφαρμογή τού συστήματος τηλεργασίας που έχει θεσπίσει από το 2018 για το σύνολο των εργαζομένων της, όσο και από την έγκαιρη κατάρτιση μίας σειράς σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας που είχε εκπονήσει τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων, αναφέρει το δελτίου Τύπου.

Η γρήγορη εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19 και η αναβάθμισή του σε πανδημία καθιστούν αναγκαία τη μείωση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με φυσική παρουσία. Συμμετέχοντας έμπρακτα σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για προστασία, η Εταιρεία ενημέρωσε το κοινό και τους πελάτες της, με sms, με επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω του ιστότοπού της www.axa.gr, για τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές από το σπίτι. Συγκεκριμένα, οι πελάτες της ΑΧΑ έχουν πρόσβαση σε μία σειρά ψηφιακών υπηρεσιών όπως ιατρική καθοδήγηση – τηλεφωνικά ή με βιντεοκλήση – για θέματα υγείας που τους απασχολούν με την υπηρεσία MyAXA Doctor, καταγραφή και εκτίμηση μίας ζημιάς από απόσταση με την υπηρεσία MyAXAway, λήψη βεβαίωσης κάλυψης πριν από προγραμματισμένη νοσηλεία με την υπηρεσία MyAXA Check-In και ψηφιακή πρόσβαση στα ασφαλιστήριά τους, για ενημέρωση και πληρωμή, μέσω της πλατφόρμας MyAXA.

Ταυτόχρονα, η ΑΧΑ Ασφαλιστική είναι σε συνεχή επαφή με τους ασφαλισμένους της, δίνοντας πληροφόρηση για τις καλύψεις που παρέχουν τα προγράμματα ασφάλισής τους σε σχέση με τον κορωνοϊό, με τη βοήθεια των αρμοδίων ομάδων της.

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να βοηθάμε με κάθε τρόπο στη διαχείριση αναγκών και θεμάτων που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΑΧΑ ενισχύει έμπρακτα το έργο τού Ινστιτούτου Pasteur και της ειδικής διεπιστημονικής ομάδας που έχει δημιουργηθεί, και η ΑΧΑ Ελλάδος προβαίνει σε τοπικές ενέργειες για περαιτέρω στήριξη της συλλογικής προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας.

Μένουμε ασφαλείς. #MenoumeSpiti