MIG: Ομόφωνη η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πώληση του ΥΓΕΙΑ

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, 11:39 - Τελευταία ενημέρωση: 18:06
-A +A
MIG: Ομόφωνη η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πώληση του ΥΓΕΙΑ

Την πώληση του Υγεία προς την Hellenic Healthcare SARL ενέκρινε ομόφωνα, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Marfin Investment Group, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25/8/2018. 

Όπως επιβεβαιώνει και η σχετική ανακοίνωση, η πώληση του ομίλου ΥΓΕΙΑ στην Hellenic Helthcare, εταιρεία συμφερόντων της CVC Capital, εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία της τάξεως του 95,7%.  

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου της (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ‘Υγεία’Α.Ε.» προς την «Hellenic Healthcare S.A.R.L.», οι κύριοι όροι της οποίας περιεγράφησαν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και το σύνολο των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων για το διορισμό χρηματοοικονομικού συμβούλου, την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και την έγκριση της προσφοράς της «Hellenic Healthcare S.A.R.L.» και την υπογραφή σχετικής Συμφωνίας Πώλησης Μετοχών.

Υπέρ της πρότασης του Δ.Σ. ψήφισε ποσοστό 95,692% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά, κατά τη συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 89 μετόχων που εκπροσωπούσαν 403.537.604 μετοχές, ήτοι ποσοστό 42,95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 403.537.604 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

Υπέρ: 402.916.304 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,846% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 617.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,153% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 4.300 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,001% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018. - O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127.

Υπέρ: 403.537.604 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. – Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. - Εγκρίθηκε η εκλογή των κ.κ. Ευστράτιου Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνου Γαλιάτσου ως νέων Μελών του Δ.Σ. και του κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη ως νέου Μέλους του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση αντίστοιχων κενωθεισών θέσεων
σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επίσης, ορίσθηκαν α) οι κ.κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Αναστάσιος Κυπριανίδης και Κωνσταντίνος Γαλιάτσος ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και β) ο κ. Αναστάσιος Κυπριανίδης ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 44 παρ.1 του Ν. 4449/2017), καθώς πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Υπέρ: 403.537.604 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Αποφασίσθηκε επίσης η έγκριση μικτού ποσού έως €1.230.700 ετησίως που θα καταβληθεί με τη μορφή αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων κατά την τρέχουσα χρήση και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 Κ.Ν. 2190/1920. Τέλος, εγκρίθηκε η επέκταση του συνταξιοδοτικού προγράμματος του Ομίλου, με συνολικό κόστος μέχρι του ποσού των €280 χιλ. ανά έτος, κατά μέσο όρο.

Υπέρ: 398.202.220 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,678% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 5.315.384 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,317% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 20.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Έγκριση διάθεσης συμμετοχών της Εταιρίας. - Κατόπιν ενημέρωσης από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου της (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ‘Υγεία’Α.Ε.» προς την «Hellenic Healthcare S.A.R.L.», οι κύριοι όροι της οποίας περιεγράφησαν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και το σύνολο των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων για το διορισμό χρηματοοικονομικού συμβούλου, την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και την έγκριση της προσφοράς της «Hellenic Healthcare S.A.R.L.» και την υπογραφή σχετικής Συμφωνίας Πώλησης Μετοχών.

Υπέρ της πρότασης του Δ.Σ.: 386.152.326 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 95,692% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Υπέρ της πρότασης των μετόχων Jochen Müller και «Deutsche Bank AG Frankfurt Clients A/C»:
11.980.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,969% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά των προτάσεων του Δ.Σ. και των ανωτέρω μετόχων: 0 ψήφοι.
Αποχές: 5.405.278 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,339% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Κυριακή 17/11/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα