Οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν - Οι δείκτες βελτιώνονται

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, 15:10
-A +A
Οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν - Οι δείκτες βελτιώνονται

Ανάπτυξη με ρυθμό 2% για το 2019 και 2,4% για το 2020 προβλέπει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD), σημειώνοντας ταυτόχρονα πως οι οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας συνεχίζουν να βελτιώνονται, ενώ στην έκθεση γίνεται αναφορά και στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων.

Πιο αναλυτικά, στην έκθεση της ERBD με τίτλο "Transition Report 2019-20" αναφέρεται πως οι οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας εμφανίζουν συνεχή βελτίωση, ενώ η ανάπτυξη της οικονομίας που έχει ξεκινήσει από το 2017, συνεχίζεται μέχρι και το τρέχον έτος, 2019, με μετριοπαθείς ωστόσο ρυθμούς. Το οικονομικό κλίμα έχει αγγίξει τα υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα 12 ετών, ενώ ταυτόχρονα η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω του 17%.

Στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, η EBRD αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η προηγούμενη κυβέρνηση τήρησε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ως το τέλος του 2018, ενώ η νέα κυβέρνηση έχει ρίξει το βάρος στην εφαρμογή καίριων μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο δημοσιονομικό πεδίο, την αγορά εργασίας, αλλά και στην κατεύθυνση της διακυβέρνησης».

Στην έκθεση της ERDB, ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην πλήρη άρση των capital controls από τον Σεπτέμβριο του 2019, επισημαίνοντας πως μετά από τέσσερα χρόνια περιορισμών, μπαίνει ένα τέλος και η ροή κεφαλαίων είναι πλέον ελεύθερη.

Επιπλέον, στην έκθεση της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης αναφέρεται πως η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για μία φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ατζέντα και οι επενδυτές θα παρακολουθούν για να δουν αν μπορεί να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της και να βελτιώσει πολύ το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αν συμβεί αυτό, οι προοπτικές για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα θα είναι σημαντικά ενισχυμένες.

Οι βασικές προτεραιότητες για το 2020, σύμφωνα με την EBRD:

- Περαιτέρω πρόοδος για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Νέα μέσα υπάρχουν τώρα ή ετοιμάζονται, όπως το σχήμα προστασίας στοιχείων ενεργητικού, και πρέπει να χρησιμοποιηθούν σθεναρά για να βοηθηθούν οι τράπεζες να μειώσουν το επίπεδο των NPEs από τα σημερινά υπερβολικά επίπεδα.

- Σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να υλοποιηθούν έγκαιρα. Το βασικό βραχυπρόθεσμο έργο είναι το Ελληνικό, το οποίο έχει τη δυναμική να μετασχηματίσει την οικονομία, αλλά και άλλα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να ετοιμασθούν για πώληση έγκαιρα.

- Επείγουσες μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση. Η κατάταξη της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες διακυβέρνησης είναι χαμηλή, αντανακλώντας μία αδύναμη δημόσια διοίκηση επί πολλά έτη, προβλήματα στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και ανεπαρκή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα