Έρευνα Grant Thornton: 7 στις 10 επιχειρήσεις επλήγησαν από τον Covid-19

7 στις 10 επιχειρήσεις επλήγησαν από τον Covid-19

Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid 19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους, αναφέρει σε έρευνά της η Grant Thornton Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να κάνει μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων της πανδημίας και των μέτρων που υιοθετήθηκαν προκειμένου να την περιορίσουν, αλλά και να εκτιμήσει το μέγεθος της ύφεσης που θα ακολουθήσει την σταδιακή άρση των μέτρων μέχρι το τέλος του 2020.

Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκατ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.

Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνικό Προιόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% to 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ

Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των €200χιλ. ‒ αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλος εργασιών τους το 2020, κατά -12,4%. ‒ αναμένουμε μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020, κατά -39%. ‒ εκτιμούμε σε €5,6 δισ. τη μείωση της ρευστότητας τους για το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στην δραστηριότητας τους, αναφέρει η Grant Thornton Ελλάδος.

Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους.

Οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο, καθώς διεκόπη η δραστηριότητα σχεδόν στο σύνολό τους, αφορούν τις Υπηρεσίες Καταλύματος & Εστίασης, την Εκπαίδευση και την Ψυχαγωγία.