7ος χρόνος, ημέρα 2219η
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021

Ταυτότητα

Ιδιοκτησία: Φιλελεύθερος Εκδοτική Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Λευτέρης Παπαϊωάννου

Γενική Διευθύντρια: Έλενα Γιατζόγλου

Σύμβουλος έκδοσης: Βίβιαν Ευθυμιοπούλου

Δημοσιογραφική Διεύθυνση: Βασίλης Γεώργας, Γιώργος Φιντικάκης