8ος χρόνος, ημέρα 2391η
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ραφαήλ Μωυσής

Πυρηνική ενέργεια: Από τα καράβια, στα εργοστάσια

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, 00:00
Η αποδόμηση της πυρηνικής ενέργειας φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο εγχείρημα από ότι επιμένουν οι πολυπληθείς στη χώρα μας αντιφρονούντες. Το μεγάλο πρόβλημα των αποβλήτων εμφανίζεται ως διαχειρίσιμο. Η πυρηνική ενέργεια παράγει κυρίως ραδιενεργά απόβλητα χαμηλού επιπέδου, για τα οποία υπάρχουν εγκαταστάσεις διάθεσης που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, ενώ τα ραδιενεργά απόβλητα υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεύουν το 1% των συνολικών πυρηνικών αποβλήτων.
Πυρηνική ενέργεια: Από τα καράβια, στα εργοστάσια

Η Ελλάδα μπροστά στην πυρηνική επιλογή

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, 00:00
Οι ανάγκες για περισσότερη ενέργεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Η Ευρώπη και ο κόσμος δεν έχουν την πολυτέλεια να μην αξιοποιήσουν και την πυρηνική ενέργεια. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να μετριαστεί το ελληνικό «ταμπού», γιατί τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε άμεσα στην Ελλάδα στην απόκτηση αξιόπιστης πυρηνικής τεχνογνωσίας και στη θέσπιση σύγχρονου σχετικού κανονιστικού πλαισίου.
Η Ελλάδα μπροστά στην πυρηνική επιλογή