8ος χρόνος, ημέρα 2437η
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Παναγιώτης Καρκατσούλης

Πώς μπορεί η Ελλάδα να πάψει να είναι ένα συγκεντρωτικό κράτος;

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, 00:00
Η πολιτική συγκυρία για την επίλυση του μεγάλου αυτού θέματος για την ελληνική δημόσια διοίκηση είναι θετική: Κόμματα και φορείς της αυτοδιοίκησης έχουν υιοθετήσει το λειτουργικό κριτήριο και θεωρούν ώριμη την αυτοδιοίκηση για να αναλάβει το σύνολο των ευθυνών σε σχέση με συγκεκριμένα πεδία πολιτικής. Με το τρόπο αυτό θα πάψει η μεταφορά αρμοδιοτήτων να αποτελεί μια διελκυστίνδα μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
Πώς μπορεί η Ελλάδα να πάψει να είναι ένα συγκεντρωτικό κράτος;

«Δεν υπογράφω» στο Δημόσιο: Ο Λεβιάθαν εξακολουθεί να είναι ακμαίος!

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, 00:00
H γραφειοκρατία ενός Υπουργείου να μην συνυπογράφει τις αποφάσεις του πολιτικού προϊσταμένου του έχει επαναληφθεί. Η αιτία για αυτό το ανορθόδοξο γεγονός πρέπει να αναζητηθεί, μεταξύ άλλων, στη στρέβλωση της έννοιας της νομιμότητας, δηλαδή στον νομικισμό και στην τυπολατρία. Γραφειοπαθολογίες που ταλανίζουν επί σειρά ετών το Δημόσιο.
«Δεν υπογράφω» στο Δημόσιο: Ο Λεβιάθαν εξακολουθεί να είναι ακμαίος!