7ος χρόνος, ημέρα 2156η
Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

Λάζαρος Εφραίμογλου

Η πανδημία αναδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης του οικονομικού αναλφαβητισμού

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, 07:13
Με την πανδημία να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, μία εξέλιξη που είχε ήδη δρομολογηθεί πριν τη νόσο Covid-19, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο καλούνται να αντιμετωπίσουν μία νέα μορφή αναλφαβητισμού, που σχετίζεται με την τεχνολογία και έρχεται να προστεθεί στα ήδη υψηλά επίπεδα οικονομικού αλφαβητισμού.
Η πανδημία αναδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης του οικονομικού αναλφαβητισμού

Το Fintech αφήνει μόνιμο αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία

Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, 00:00
Μετά από την οικονομική κρίση του 2008 η εφαρμογή της τεχνολογίας στον κλάδο των χρηματοοικονομικών ολοένα και αυξάνεται. Παράλληλα, τα παγκόσμια lockdowns έχουν επισπεύσει τους ρυθμούς ανάπτυξης τόσο της τεχνολογίας, όσο και των εφαρμογών της και ιδιαιτέρα σε ό,τι αφορά το οικοσύστημα του Fintech, το οποίο έχει αποκτήσει πλέον κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά.
Το Fintech αφήνει μόνιμο αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία